Unesite ključnu riječ

Projekat ima za cilj da podrži marginalizovane grupe u crnogorskom društvu da ostvare svoja ljudska prava i slobode koja imaju kao radnici, pacijenti i potrošači. Projekat će direktno doprinijeti pomenutim grupama čija su prava prekršena da traže i dobiju efikasno zadovoljenje i ispunjenje prava koja imaju, obraćajući se nevladinim organizacijama i institucijama koje su dio mreže i koje su članice Građanskog instituta.

Građanski institut će obezbijediti direktne informacije, pravnu i ostale vidove pomoći radnicima, pacijentima i potrošačima koji im se obrate. Zatim će uključiti relevantne institucije u dijalog o položaju radnika, pacijenata i potrošača. Takođe će izgradnjom saradnje između nevladinog sektora, medija i građana/ki pratiti i izvještavati o kršenju prava radnika, pacijenata i potrošača. Članice Građanskog instituta su: Sindikat medija Crne Gore, Udruženje „Roditelji”, NVO „Krug života”, Centar za zaštitu potrošača, Unija slobodnih sindikata Crne Gore, CAZAS, Fondacija Ruka prijateljstva i NVO „Bolji život”.

Kontaktiraj nas putem mejla gradjanskiinstitut@gmail.com, društvenih mreža Facebook i Twitter ili telefona 020/513-687.

Prijavi i traži efikasno zadovoljenje i ispunjenje prava koja imaš!

https://youtu.be/t_m2_ejg_3A

https://youtu.be/H34QrkdMQk4