Enter your keyword

Uz novi web sajt na adresi www.gamn.org, najavljujemo i novi fokus Građanske alijanse u 2018. i 2019., koji će biti na pregovaračkim poglavljima 23 i 24 kao ključnim indikatorima od čije ispunjenosti umnogome zavisi dinamika crnogorskog pristupanja porodici EU zemalja.Iskustva država članica EU pokazuju da poseban izazov predstavlja zaključenje ovih poglavlja koja tretiraju oblasti Pravosuđa i temeljnih prava te pravde, slobode i sigurnosti, jer buduće države članice moraju biti spremne da postanu dio zajedničkog sistema koji garantuje unutrašnju sigurnost EU. Ovaj segment predstavlja najsloženiji i najdugotrajniji dio cjelokupnog procesa jer usklađivanje zakonodavstva, propisa i procedura jedne države sa pravnom tekovinom Evropske unije ne samo da je krucijalan u procesu pristupanja, vec postavlja čvrste temelje pravne države Crne Gore.

Zato smatramo da je ovaj fokus logičan i svi naši programi sada zauzimaju pravac za koji je društveni konsenzus odavno postignut- tranzicija u članicu EU mora počivati na ispunjavanju ovih poglavlja.

Stoga, Ljudska prava i vladavina prava i Medijski program koji čine prepoznatljivim naše aktivnosti uz etablirani akcelerator demokratskih procesa za buduće lidere – Školu demokratskog rukovođenja će, svako posebno, ali i u sinergiji – dati svoj skroman doprinos pomenutim procesima.

Jer zajedno možemo učiniti društvo boljim, a EU integracije obavezom.