Enter your keyword

U cilju obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava, Građanska alijansa je tradicionalno pripremila program aktivnosti i događaja. Sve aktivnosti organizovali smo u saradnji sa Savjetom Evrope, Delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori i Ombudsmanom. Kompletan program je počeo 10. novembra, a završava se 19. decembra 2021. godine, a koji možete pogledati ovdje.