Unesite ključnu riječ

Iako je aktuelna Vlada Crne Gore prije godinu dana dobila šansu da osvježi i pokrene procese napretka našeg društva, prema našoj ocjeni ta je šansa u velikoj mjeri propuštena i rezultati su ispod očekivanja građana. Zbog partijskih interesa, nacionalnih tenzija i dnevno političkih tema, potrebe i očekivanja građana stavljena su u drugi plan. Početne propuste u radu pripisivali smo nesnalaženju i smatrali da Vladi Crne Gore treba dati malo vremena da pokaže da može odgovoriti zadacima koji su pred nju postavljeni. Ipak, sa ove distance vidimo da se za godinu dana nije mnogo toga promjenilo u načinu vršenja vlasti i povećanju efikasnosti.

Glavni problem vidimo u tome što je aktuelna Vlada Crne Gore kao jedno od svojih ključnih programskih obećanja predstavila unapređenje prakse po pitanju usklađivanja kadrovske politike sa principima ljudskih prava, transparentnosti i vladavine prava. Međutim, u praksi je smo mogli svjedočiti dominantno partijskom zapošljavanju. Građanska alijansa je uočila brojne propuste prilikom imenovanja javnih funkcionera i ukazivala na to da se bez odlaganja isti moraju ozbiljno razmotriti, ali je reakcija izostala, a praksa na koju smo upozoravali se nije mijenjala.

Građani su od nove Vlade očekivali profesionalizaciju javne uprave i eventualnu racionalizaciju broja zaposlenih, a umjesto toga nastavilo se sa lošom praksom prethodne vlasti koja se ogleda u zapošljavanju partijskih kadrova po dubini i širini, bez obzira na njihovu stručnost. Time je ionako glomazni državni aparat dodatno uvećan, što predstavlja veliko opterećenje za građane i privredu.

Zastupljenost pripadnika manjinskih naroda na vodećim pozicijama u javnoj upravi je i dalje na veoma niskom nivou. Građanska alijansa već deceniju prati zastupljenosti brojčano manjih naroda (manjina) u javnoj upravi i u kontinuitetu ukazujemo na neadekvatne politike po tom pitanju. Pripadnici manjina imenovani su na nižim radnim mjestima i nema ih u redovima državnih sekretara i direktora direktorata tj. pomoćnika ministara, a poznato je da ni jedan ministar ne dolazi iz reda manjina.

Kada su u pitanju proceduralni propusti po pitanju imenovanja funkcionera, Vlada nije ispoštovala Odluku o objavljivanju materijala sa sjednice Vlade Crne Gore donijete još 7. jula 2011. godine. Pomenuta Odluka veoma jasno navodi da Vlada treba da objavi na sajtu materijale sa sjednica, prijedloge rješenja o imenovanju, postavljenju i razrješenju. Na ovaj način, nova Vlada ne samo da nije radila na povećanju transparentnosti, već ova praksa predstavlja korak unazad.

Pored toga, od početka svog mandata, na brojnim mjestima pomoćnika imenovana su nova lica koja obavljaju te funkcije kao vršioci dužnosti. Mnogi od njih su postavljeni na ove pozicije bez ikakvog objavljenog konkursa, već je samo saopšteno ime novih funkcionera.

Godinu za nama obilježile su brze promjene na ovaj način izabranih funkcionera ili promjene odluka neposredno pred imenovanje, što govori o lošoj strategiji i koordinaciji, koja ne koristi poznate metode politike menadžmenta ljudskim resursima, već ukazuje na samovoljne činove. Povrh toga, svjedočimo i imenovanjima kadrova koji nemaju ni obrazovnih, ni profesionalnih kontakata sa resorima na koja bivaju imenovani.

Zbog političke nestabilnosti aktuelne Vlade, zaustavljene su mnoge reforme u Crnoj Gori. Naime, aktuelnu Vladu suštinski podržava veoma mali broj poslanika Skupštine Crne Gore, što direktno utiče na reforme koje bi Vlada Crne Gore eventualno željela postići. Zbog ovako složene političke situacije između ostaloga nije moguće ni sprovesti prijeko potrebne reforme u pravosuđu. Uz to, zakon o porijeklu imovine i Zakon o lustraciji su bili visoko na agendi u predizbornoj kampanji; međutim, do danas ova zakonska rješenja nijesu usvojena.

Izvještaj EK o Crnoj Gori prilično jasno pokazuje da se zamrznuto stanje oko srednje ocjene tri zadržalo, da se brojne oblasti ponavljaju iz godine u godinu bez ikakvog napretka. Čak smo u pojedinim ključnim oblastima i nazadovali, što ukazuje da je prethodna godina izgubljena i da sada treba poraditi na postizanju rezultata.

Uvažavamo i pozitivne poteze Vlade, kao što su napori na unapređenju socijalnog položaja stanovništva, kao što su obezbjeđivanje dječijeg dodatka za djecu do šest godina, udžbenika za osnovce, te sredstava za obeštećenje majki sa troje i više djece.

Međutim, zbog svega navedenog, neophodno je da Vlada pod hitno revidira svoje dosadašnje odluke i postupke, da prekine sa praksom koju su pripadnici vladajuće većine konstantno kritikovali za vrijeme bivše vlasti i da se podsjeti da dobrobit države i opšti interes građana mora uvijek biti na prvom mjestu.