Enter your keyword

NVO Građanska alijansa Vas sa zadovoljstvom poziva da prisustvujete događaju koji organizujemo povodom Svjetskog dana izbjeglica, a u saradnji sa opštinom Bar. Događaj će se održati 21. juna sa početkom u 19.00 sati na platou Dvorca kralja Nikole u Baru.

Događaj se planira održati u sklopu Svjetskog dana izbjeglica kao zajednički program sa kancelarijom Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice (UNHCR) u Crnoj Gori, koji predstavlja vodeću nacionalnu projektnu inicijativu za podršku tražiocima azila, izbjeglicama, raseljenim i interno raseljenim licima i licima u riziku od apatridije.

Ovim događajem želimo da ukažemo na masovna i prisilna raseljavanja iz razloga ratnih sukoba, političkih progona i ekonomskih poremećaja, dok su ekološki problemi sve prisutniji među uzrocima. Trenutna situacija i različiti konflikti na svjetskom nivou, nažalost, primoravaju ljude da napuste svoje domove i traže utočište u drugim krajevima svijeta, a mi ovim događajem želimo da ukažemo na važnost njihove zaštite i koja su to njihova prava kao izbjeglih lica.

Program će zvanično otvoriti Radovan Popović, generalni direktor Direktorata za upravne poslove, državljanstvo i strance u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Jean Yves Bouchardi, šef kancelarije UNHCR-a, Damir Rašketić potpredsjednik Opštine Bar i Milan Radović, programski direktor Građanske alijanse. Zatim će događaj obilježiti različite kreativne i umjetničke izvjedbe naših najmlađih sugrađana, te izložba radova ukrajinske djece učesnika VI međunarodnog umjetničkog festivala MALYUY.UA u organizacij udruženja za razvoj međunarodnih odnosa ADRUM, kao što možete vidjeti u prilogu. Ovo će dati poseban pečat događaju i njegovom značaju.

Obilježavanju Svjetskog dana izbjeglica će prisustvovati predstavnici ambasade Ukrajine u Crnoj Gori, opštine Bar i drugih lokalnih instititucija i nevladinih organizacija koja se bave sistemom međunarodne i privremene zaštite.

OVDJE možete pogledati agendu događaja.