Unesite ključnu riječ

Kršenja osnovnih prava i sloboda palestinske djece i to na nehuman i brutalan način koji traumatizuje djecu i ostavlja dugoročne posledice je apsolutno neprihvatljiv i treba biti osuđen sa svih adresa, poručeno je sa skupa na kojem su govorili ambasador Palestine Nj.E. Rabii Alhantouli, zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Snežana Mijušković i koordinatorka NVO Centar za prava djeteta, Jelena Gluščević.

Međunarodne agencije, zemlje pojedinačno kao i organizacije civilnog društva imaju kolektivnu odgovornost da zaštite i implementiraju međunarodno pravo, posebno Konvenciju UN o pravima djeteta.

Nekažnjivost Izraela za kršenje prava zagarantovanim konvencijama i nefikasnost međunarodnih mehanizama u zaštiti prava djece u Palestini su razlozi za oglašavanje alarma i konačno stavljanje interesa djece ispred drugih interesa.

dan-djeteta-palestine2

Na skupu je poručeno i da svaka zemlja, pa tako i Crna Gora, treba da uzme u obzir izraelski dosije o kršenju međunarodnog prava u procesu uspostavljanja bilateralnih odnosa sa tom zemljom. Jer u 21 vijeku je neprihvatljiva tišina međunarodne zajednice na flagrantna kršenja osnovnih ljudskih prava u Palestini.

Skup su organizovale Ambasada Palestine i Građanska alijansa.