Enter your keyword

U isto vrijeme pozivamo premijera Markovića da pozove građane koji imaju ista iskustva da podnesu tužbe i prijave nadležnim institucijama.

Koliko je ovo ozbiljan problem, najbolje je pokazano istrazivanjima koje je radila GA, po kojima je diskriminacija prilikom zapošljavanja najviše rasprostranjena po osnovu političkog uvjerenja i taj procenat iznosi 83,8% po mišljenju građana. Takođe, ova presuda je važna i u svijetlu ocjena u izvještajima Evropske komisije za Crnu Goru u kojim se konstatuje da su predmeti u sudu i dalje rijetki i da je najveći stepen diskriminacije prisutan u oblasti zapošljavanja prema kriterijumu političke pripadnosti. Imajući ovo u vidu potrebno je da se ohrabre svi oni koji su diskriminisani zbog političke (ne)pripadnosti prilikom zapošljavanja i da se obrate institucijama i traže svoja prava i da se izgrade mehanizmi koji će osigurati da se u državnoj upravi građani zapošljavaju na osnovu zasluga, znanja i rezultata a ne na osnovu (ne)pripadnosti partiji. Premijer ima obavezu da inicira ove procese i da podršku da se politička diskriminacija prilikom zapošljavanja iskorijeni.

Mišljenja smo da za ovako ozbiljne propuste treba tražiti odgovornost, u isto vrijeme dok se iz resora prosvjete povlače sredstva za redovne aktivnosti kako bi se pokrili troškovi dokazane diskriminacije.

Nakon otvorene prozivke službenika koji državu tuže i dobijaju na sudu pošto su im negirana prava, a posebno nakon ostavke ministra Pejovića iz moralnih razloga, očekujemo da će se ministar Šehović prema čitavoj situaciji ponijeti moralno, etički i u punom demokratskom kapacitetu preuzeti odgovornost. Ukoliko se to ne desi tražimo od premijera Markovića da sa pravosnažnošću presude, pokrene pitanje odgovornosti ministra Šehovića.

S poštovanjem,

Ajša Hadžibegović, razvojna direktorica GA