Unesite ključnu riječ

Sugerišemo vam da na prvom sljedećem okupljanju članova Vlade, održite kratko predavanje o sistemu podjele vlasti, vladavini prava i ustavnih nadležnosti Vlade.

Gdine Pažin, od vas kao profesionalca očekujemo da u periodu kada su oči međunarodne zajednice uprte ka Crnoj Gori, svojim autoritetom i znanjem podignete nivo poštovanja zakona od strane Vlade, a ne bi bilo loše i da ispitate na koji način će se u praksi ova ideja sprovesti. Da li neko može da kaže Inspekciji da ne primjenjuju Zakon? Da li se to sprovodi sa nekim formalnim aktom? Da li ima još primjera gdje neko iz izvršne vlasti suspenduje važenje Zakona? Da li je to krivično djelo?

Za nas je ovo dokaz da je naša država i dalje slaba i da se često pod pritiskom ekonomskih centara moći, interesi građana prilagođavaju njihovim interesima. Ovo je dokaz da postoji i koruptivni model, po kojem neko sa pozicija moći može da utiče da se neka lica ne moraju pridržavati važećih zakonskih normi.

U nadi da ćete naše obraćanje smatrati dobronamjernim i da ćete ga uvažiti, kako bi u Crnoj Gori savladali osnovne lekcije iz demokratije i vladavine prava, srdačan pozdrav!

Zoran Vujičić
GA, koordinator programa vladavine prava