Kontaktirajte nas!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

ODRŽAN OKRUGLI STO „POŠTOVANJE VIŠEJEZIČNOSTI OD STRANE JAVNIH EMITERA U CRNOJ GORI“

U Podgorici smo juče održali okrugli sto pod nazivom „Poštovanje višejezičnosti od strane javnih emitera u Crnoj Gori“. Okrugli sto je dio projekta „Do boljeg poštovanja prava na upotrebu maternjeg jezika manjinskih naroda u Crnoj Gori“ koji je podržan od strane Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih naroda.
Na okruglom stolu učestvovali su predstavnici nacionalnog RTCG i lokalnih javnih emitera, te predstavnici Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava i nevladinog sektora.

Uvodne riječi imali su Milan Radović, programski direktor NF “Građanska alijansa” i Emir Dacić, direktor Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava.

Na okruglom stolu je prezentovan Izvještaj o korišćenju jezika manjinskih naroda u programskim sadržajima javnih emitera na nacionalnom i lokalnom nivou, a koji je proizvod višemjesečnog istraživanja čiji je cilj da ukaže na percepciju pripadnika manjinskih nacionalnih zajednica po pitanju sprovođenja javnih politika koje se odnosne na manjinska prava, odnosno da ukaže na stepen zadovoljstva i njihovu percepciju o kvalitetu i nivou zastupljenosti manjinskih jezika, kulture i običaja u programima koje emituju lokalni i nacionalni javni emiteri.

Izvještaj, koji je pripremio Almir Čaušević, predstavila je Amina Murić, zamjenica direktora Građanske alijanse.

Kako je kazala, istraživanje je sprovedeno u periodu od 15. novembra 2021. do 31. maja ove godine.

Istaknuto je da je zakonodavni okvir Crne Gore u velikoj mjeri usklađen sa međunarodnim standardima koji štite prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica. Ipak, neophodno je raditi na ispunjavanju preostalih obaveza iz Evropske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima. Ono što je posebno važno, jeste da se mora uložiti više napora i više poraditi na zaštiti i promociji romskog jezika.

Kada su u pitanju javni emiteri, ispitanici su kao prvi, drugi ili treći izbor naveli da je RTCG javni emiter kojeg najčešće gledaju (73%), dok se takođe prate i lokalni javni emiteri. Mnogi lokalni javni emiteri nemaju redakciju za programe namijenjene pripadnicima manje brojnih naroda, programe na manjinskim jezicima, niti redovne emisije koje se bave kulturom i običajima manjinskog naroda.

Poručeno je i da svi mehanizmi koje jedna države može da aktivira, odnose se na ciljeve koji za svoju posljedicu imaju pomoć manjinskim zajednicama i njihovo jačanje, uz konstataciju da u Crnoj Gori postoji veoma razvijen regulatorni okvir, kako u opštim, tako i u pojedinačnim aktima, ali u praksi to ne funkcioniše na adekvatan način.

Podijeli na društvenim mrežama 

Posljednje novosti

Milena Vujović, Građanska alijansa
Ukrajinac kojem je odobrena privremena zaštita u našoj zemlji, dobio crnogorsku vozačku dozvolu
DSC_5546
Inkluzija izbjeglica ogroman potencijal za razvoj društva
DSC02787
Povezane žene imaju moć da transformišu društvo                                      
logo-GA-2017
Nakon pozitivnog IBARA Crna Gora na prekretnici: Konkretni rezultati ili neizvjesna budućnost
Smart
Projekat "Korak po Korak" za Jačanje Regionalne Saradnje i Borbu protiv Krijumčarenja Migranata na Zapadnom Balkanu

Pretraga