Enter your keyword

Građanska alijansa je 20. oktobra na press konferenciji u hotelu Voco predstavila izvještaj o primjeni standarda u oblastima kulture, obrazovanja, informisanja i službene upotrebe jezika, monitoringom primjene međunarodnih standarda u oblasti manjinskih prava u Crnoj Gori koji je finansiralo Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava.

Aktivnost je dio projekta “Primjena manjinskih prava – refleksija multikulturalnosti Crne Gore” koja ima za cilj za doprinese većem poštovanju prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori. Monitoring je imao za cilj da pruži kvalitetne uvide i informacije koji su osnova zagovaračke platforme Građanske alijanse u pravcu efikasnije zaštite prava manjinskih naroda i manjinskih nacionalnih zajednica. Fokus monitoring je bio na praćenju primjene standarda u oblasti promocije istorije i kulture manjina, kroz sistem obrazovanja i informisanja.