Enter your keyword

Danas je uspješno održana konferencija na temu “Može li demokratija unaprijediti životnu sredinu” na kojoj smo govorili o stanju kvaliteta vazduha u Crnoj Gori, ali i o tome koliko su građani uključeni u procese donošenja odluka, te mogućnostima vezanim za njihovu participaciju, posebno putem online kanala i platformi. Konferenciju je organizovala Građanska alijansa u sklopu projekta „Digitalno demokratsko osnaživanje i mobilizacija za snažniju EU (DigiDEM)“, u okviru programa Evropske komisije Evropa za građane.
Konferencija je započeta panelom na kojem su govorile poslanice u skupštini Crne Gore i članice Zelene poslaničke grupe gospođa Božena Jelušić i gospođa Dragica Sekulić, uz moderiranje Nataše Kovačević, regionalne koordinatorke za dekarbonizaciju sektora grijanja na Zapadnom Balkanu. Uvažene poslanice govorile su o tome kakvo je stanje po pitanju zagađenja vazduha, te da je zapravo djelovanjem ljudi Crna Gora izgubila na kvalitetu vazduha. Takođe su govorile o tome da je potrebno pokrenuti jaču inicijativu među građanima da učestvuju u donošenju odluka kroz e-participaciju i koliko je njihovo učešće važno za kreiranje politika, pa i za kreiranje politika o kvalitetu vazduha. Ono što je takođe zabrinjavajuće jesu i pokazatelji o procentima obolijevanjima i smrtnosti građana uzrokovanih zagađenjem vazduha, što ukazuje na neophodnost reagovanja nadležnih što je prije moguće. O ovom problemu govorila je Nataša Kovačević u sklopu prezentacije o stanju kvaliteta vazduha. Na samom kraju prezentovan je projekat, kao i platforma preko koje će građani, kroz e-participaciju, moći da učestvuju u kreiranju politika na evropskom nivou, a vezano za pitanje kvaliteta vazduha.