Unesite ključnu riječ

U sklopu projekta “Upoznavanjem do tolerancije i društvene inkluzije”, podržanog od strane Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, održano je prvo predavanje srednjoškolcima na temu manjinskih prava i tolerancije i interkulturalnog dijaloga, sa posebnim osvrtom na romsku i egipćansku populaciju.
Predavanje kojem je prisustvovao veliki broj učenika, održano je u JU Gimnazija „Tanasije Pejatović” u Pljevljima.

Učenici su upoznati sa vezanim normativnim okvirom, odnosno sa nacionalnim i međunarodnim zakonodavstvom u ovoj oblasti. U fokusu predavanja bila je i kultura romske populacije, te predrasude i stereotipi sa kojima se ranjive kategorije suočavaju. Prisutni su upoznati sa načinima na koje kao pojedinci mogu spriječiti diskriminaciju i uticati na njeno smanjenje.