Unesite ključnu riječ

U sklopu projekta “Upoznavanjem do tolerancije i društvene inkluzije”, podržanog od strane fonda za zaštitu i ostvarivanje  manjinskih prava, održano je treće predavanje srednjoškolcima na temu manjinskih prava i tolerancije i interkulturalnog dijaloga, sa posebnim osvrtom na romsku i egipćansku populaciju.

Predavanju su prisustvovali brojni đaci, a održano je u JU Srednja mešovita škola “Bratstvo – Jedinstvo” u Ulcinju.

Učenici su upoznati sa vezanim normativnim okvirom, odnosno sa nacionalnim i međunarodnim zakonodavstvom u ovoj oblasti. U fokusu predavanja bila je i kultura romske populacije, te predrasude i stereotipi sa kojima se ranjive kategorije suočavaju. Prisutni su upoznati sa načinima na koje kao pojedinci mogu spriječiti diskriminaciju i uticati na njeno smanjenje.