Enter your keyword

Građanska alijansa pozdravlja rad Sektora unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova na rasvjetljavanju slučajeva kršenja zakona prilikom intervencije policije na Cetinju 5. septembra 2021. godine. Podsjećamo da su predstavnici  GA bili na terenu u cilju kontrole poštovanja ljudskih prava tokom ustoličenja mitropolita na Cetinju i upoznali javnost sa informacijama do kojih su došli. Tada smo na terenu registrovali primjere prekomjerne upotrebe sile od strane pripadnika policije i prekomjerne upotrebe suzavca, što smo utvrdili prilikom razgovora sa osobama koje su bile na razgovor u prostorijama policije Cetinje, ali i tokom razgovora sa građanima na gradskom trgu. Takođe, GA je pozivala nadležne institucije koje se bave praćenjem rada policije da odmah istraže sve navode o nezakonitom postupanju policije, da registruju sve povrede i, ukoliko je došlo do prekomjerne upotrebe hemijskih sredstava i sredstava prinude, da procesuiraju sva ona lica koja su se ogriješila o zakon.

Pozivamo na povećanje transparentnosti rada Uprave policije po prijavama vezanim za događaje na Cetinju od septembra 2022. godine i adekvatno upoznavanje javnosti sa rezultatima rada Sektora unutrašnje kontrole.

Imajući u vidu značaj ovih predmeta po pitanju zaštite ljudskih prava, od Osnovnog državnog tužilaštva na Cetinju tražimo efikasan i nepristrasan rad u cilju adekvatnog rasvjetljavanja slučajeva.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02XEGqrq1y1MAroJE7j1X2S1Bw1a4BntPf7nPF9cTwCJBwcpoAXrc3XATYXnczRCubl&id=100063753590054