Kontaktirajte nas!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

OGLAS ZA POSAO

Organizacija: NF Građanska alijansa

Pozicija: prevodilac za ruski jezik – 2 izvršioca za opštine Bar i Podgorica

Opis projekta

Ovim projektom namjerava se poboljšati pravna podrška za tražioce privremene zaštite u Crnoj Gori iz Ukrajine i omogućiti adekvatno integrisanje lica iz Ukrajine kojima je dodijeljena privremena zaštita, tako što će im se omogućiti pristup socio-ekonomskim uslugama u Crnoj Gori.

Kako je već navedeno, od projekta se očekuje da obezbijedi informacije, savjetovanje i pravnu pomoć tražiocima privremene zaštite i onim licima kojima je dodijeljena privremena zaštita u Crnoj Gori, naročito kroz:

– pružanje informacija, savjetovanje i besplatnu pravnu pomoć tražiocima privremene zaštite od ulaska na teritoriju i kroz proceduru koju podrazumijeva ovaj pravni institut;
– zastupanje tražioca privremene zaštite i podršku kroz cijeli postupak, uključujući olakšavanje i usmjeravanje kroz lokalno integrisanje onih kojima je dodijeljena privremena zaštita.

Dužnosti/odgovornosti

 • Prevođenje tokom procesa pružanja besplatne pravne pomoći tražiocima privremene zaštite u Crnoj Gori;
 • Terenski rad sa ostalim licima koja su zaposlena na projektu na pružanju besplatne pravne pomoći tražiocima privremene zaštite i osobama kojima je odobrena privremena zaštita;
 • Periodične posjete filijalama Crvenog krsta i Kriznim štabovima u primorskim opštinama i Podgorici i rad sa osobama kojima je odobrena privremena zaštita;
 • Redovna komunikacija sa ostalim zaposlenim licima na projektu, predstavnicima UNHCR-a u Crnoj Gori, i predstavnicima relevantnih državnih institucija;
 • Učešće na sastancima koji su vezani za projekat;
 • Ostale obaveze u skladu sa zahtjevima definisanim projektom.

Obavezni uslovi

 • Odlično poznavanje ruskog i crnogorskog jezika (usmeno i pismeno);
 • Iskustvo u prevođenju i radu sa tražiocima azila;

Poželjno

Poznavanje engleskog jezika

Iskustvo u radu u neprofitnom odnosno nevladinom sektoru, naročito u programima za azil; 

Iskustvo, vještine i znanje

Neophodno

 • Dobre komunikacijske i interpersonalne vještine;
 • Otvorenost za ostvarivanje dobrih odnosa sa različitim etničkim grupama;
 • Dobre organizacione vještine;
 • Sposobnost za djelotvoran rad kao dio multikulturalnog i međunarodnog tima;
 • Sposobnost za planiranje obaveza, određivanje prioriteta i izvršavanje dužnosti pod pritiskom;
 • Sposobnost za sprovođenje strateškog plana pri razvoju operativnih planova.

Uslovi

 • 40 sati sedmično (postoji mogućnost za rad u večernjim satima i tokom vikenda, zavisno od programskih aktivnosti);
 • Plata: 1000,00 EUR (bruto), puno radno vrijeme.

Prijave i CV dostaviti na:

E-mail: [email protected]
Tel: +382 20 513 687

www.gamn.org

Krajnji rok za prijavu: 30. maj 2022. do 12h

Prijave podnesene nakon isteka roka neće biti razmatrane. Predviđeno je da radni angažman počne od 1. juna 2022.

Podijeli na društvenim mrežama 

Posljednje novosti

Konkurs_vizual_novi
Oglas za prevodioca za ukrajinski - ruski jezik
IMG_6135
Crna Gora na putu ka EU: Ljudska prava od standarda do prakse
Dan Roma_vizual (2)
Položaj Roma i Egipćana u Crnoj Gori: vrijeme je za konkretna djela
Slika 2
Počinje forum Škole političkih studija: Crna Gora na putu ka EU: Ljudska prava od standarda do prakse
Reforma sudstva
Izvještaj Sudskog savjeta jasan indikator za neophodnost reformi

Pretraga