Kontaktirajte nas!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

OGLAS ZA POSAO

Organizacija: NF Građanska alijansa

Pozicija: prevodilac za ukrajinski jezik – 1 izvršilac za opštinu Bar

Opis projekta

Ovim projektom namjerava se poboljšati pravna podrška za tražioce privremene zaštite u Crnoj Gori iz Ukrajine i omogućiti adekvatno integrisanje lica iz Ukrajine kojima je dodijeljena privremena zaštita, tako što će im se omogućiti pristup socio-ekonomskim uslugama u Crnoj Gori.

Kako je već navedeno, od projekta se očekuje da obezbijedi informacije, savjetovanje i pravnu pomoć tražiocima privremene zaštite i onim licima kojima je dodijeljena privremena zaštita u Crnoj Gori, naročito kroz:

– pružanje informacija, savjetovanje i besplatnu pravnu pomoć tražiocima privremene zaštite od ulaska na teritoriju i kroz proceduru koju podrazumijeva ovaj pravni institut;
– zastupanje tražioca privremene zaštite i podršku kroz cijeli postupak, uključujući olakšavanje i usmjeravanje kroz lokalno integrisanje onih kojima je dodijeljena privremena zaštita.

Dužnosti/odgovornosti

● Prevođenje tokom procesa pružanja besplatne pravne pomoći tražiocima privremene zaštite u Crnoj Gori;

● Terenski rad sa ostalim licima koja su zaposlena na projektu na pružanju besplatne pravne pomoći tražiocima privremene zaštite i osobama kojima je odobrena privremena zaštita;

● Periodične posjete filijalama Crvenog krsta i Kriznim štabovima u primorskim opštinama i Podgorici i rad sa osobama kojima je odobrena privremena zaštita;

● Redovna komunikacija sa ostalim zaposlenim licima na projektu, predstavnicima UNHCR-a u Crnoj Gori, i predstavnicima relevantnih državnih institucija;

● Učešće na sastancima koji su vezani za projekat;

● Ostale obaveze u skladu sa zahtjevima definisanim projektom.

Obavezni uslovi

●Odlično poznavanje ukrajinskog i crnogorskog jezika (usmeno i pismeno);
● Iskustvo u prevođenju i radu sa tražiocima azila;

Poželjno

Poznavanje engleskog jezika

Iskustvo u radu u neprofitnom odnosno nevladinom sektoru, naročito u programima za azil; 

Iskustvo, vještine i znanje

Neophodno

●Dobre komunikacijske i interpersonalne vještine;

●Otvorenost za ostvarivanje dobrih odnosa sa različitim etničkim grupama;

●Dobre organizacione vještine;

●Sposobnost za djelotvoran rad kao dio multikulturalnog i međunarodnog tima;

●Sposobnost za planiranje obaveza, određivanje prioriteta i izvršavanje dužnosti pod pritiskom;

●Sposobnost za sprovođenje strateškog plana pri razvoju operativnih planova.

Uslovi

● 40 sati sedmično (postoji mogućnost za rad u večernjim satima i tokom vikenda, zavisno od programskih aktivnosti);

● Plata: 1000,00 EUR (bruto), puno radno vrijeme. 

Prijave i CV dostaviti na:

E-mail: [email protected]
Tel: +382 20 513 687

www.gamn.org

Krajnji rok za prijavu: 14. jul 2022. do 15.00h

Prijave podnesene nakon isteka roka neće biti razmatrane. Predviđeno je da radni angažman počne od 18. jula 2022.

Podijeli na društvenim mrežama 

Posljednje novosti

DSC08284
„Mrtvare“ - tragovima stradanja u Srebrenici
1720256686992300
Građanska alijansa: Vjera u pravdu glasnija od ćutanja države
Milan Radovic, Gradjanska alijansa
Suočavanje s prošlošću ne smije biti politička „igranka“ bez prestanka
IMG_8684
Crna Gora - država u kojoj vlada kultura policijskog zlostavljanja
Milena Vujović, Građanska alijansa
Ukrajinac kojem je odobrena privremena zaštita u našoj zemlji, dobio crnogorsku vozačku dozvolu

Pretraga