Unesite ključnu riječ

Izbor sudija Ustavnog suda mora biti prioritet u radu Parlamenta. Dosadašnji proces pokazao je da su političke partije ozbiljno zakazale po pitanju izbora sudija Ustavnog suda. Odlaskom u penziju jednog sudije u septembru, Ustavni sud bi maltene bio u blokadi.

Ustavni sud se godinama unazad bori sa efikasnošću, dužinom trajanja postupaka koji traju i po tri ili četiri godine; pa još ako tome dodamo da Ustavni sud radi na ivici kvoruma, to dodatno komplikuje situaciju. Ljudska prava i slobode kao i pravna sigurnost bez efikasnog i nezavisnog Ustavnog suda su ugrožena iz temelja. Preventivna uloga Ustavnog suda jako je značajna u svim efikasnim pravnim sistemima a kod nas ne postoji i nije zaživjela.

U cilju pravne sigurnosti, zaštite zakona i ustava moraju se birati sudije Ustavnog suda u rokovima koji su propisani a procesi izbora moraju biti oslobođeni bilo kakvog političkog uticaja. Neophodno je da se izaberu ljudi bez političke pozadine i sprege sa političkim partijama. Upravo su ranije političke trgovine dovele do ove situacije tako da danas nemamo kompletan Ustavni sud.

Ovaj sud je u kontinuitetu urušavan, pa danas nema ni dovoljan broj stručnih saradnika, nema u budžetu dovoljno sredstava za dodatna usavršavanja, niti međunarodne razmjene sa Ustavnim sudovima.

Crna Gora mora iskoristiti momenat na međunarodnoj sceni, koji može biti povoljan za integrativni proces u EU, ali je preduslov jačanje institucija i njihova profesionalizacija i depolitizacija. Pozivamo lidere političkih partija da ovo pitanje tretiraju kao prioritet i bez daljih odlaganja.

Milan Radović, programski direktor GA