Enter your keyword

Organizacija: NVO Građanska alijansa
Pozicija: Prevodilac/terenski radnik za arapski jezik

Opis projekta

Ovim projektom namjerava se poboljšati pravna podrška za tražioce međunarodne zaštite u Crnoj Gori i omogućiti adekvatno integrisanje lica kojima je dodijeljena međunarodna zaštita, tako što će im se omogućiti pristup socio-ekonomskim uslugama u Crnoj Gori.

Kako je već navedeno, od projekta se očekuje da obezbijedi informacije, savjetovanje i pravnu pomoć tražiocima međunarodne zaštite i onim licima kojima je dodijeljena međunarodna zaštita u Crnoj Gori, naročito kroz:

– Pružanje informacija, savjetovanje i besplatnu pravnu pomoć tražiocima međunarodne zaštite od ulaska na teritoriju i kroz proceduru odobravanja azila;
– Zastupanje tražioca međunarodne zaštite i podršku kroz RSD proceduru, uključujući olakšavanje i usmjeravanje kroz lokalno integrisanje onih kojima je dodijeljena međunarodna zaštita.

Dužnosti/odgovornosti

 • Prevođenje tokom procesa pružanja besplatne pravne pomoći tražiocima azila u Crnoj Gori;
 • Terenski rad sa ostalim licima koja su zaposlena na projektu na pružanju besplatne pravne pomoći tražiocima međunarodne zaštite i osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita, ali i samostalan terenski rad;
 • Posjete Centru za prihvat tražilaca azila i rad sa osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita;
 • Redovna komunikacija sa ostalim zaposlenim licima na projektu, predstavnicima UNHCR-a u Crnoj Gori, i predstavnicima relevantnih državnih institucija;
 • Učešće na sastancima koji su vezani za projekat;
 • Ostale obaveze u skladu sa zahtjevima definisanim projektom.

Obavezni uslovi:

 Vrlo dobro poznavanje arapskog i crnogorskog jezika;

Iskustvo, vještine i znanje:

Neophodno:

 • Dobre komunikacijske i interpersonalne vještine;
 • Otvorenost za ostvarivanje dobrih odnosa sa različitim etničkim grupama;
 • Dobre organizacione vještine;
 • Sposobnost za djelotvoran rad kao dio multikulturalnog i međunarodnog tima;
 • Sposobnost za planiranje obaveza, određivanje prioriteta i izvršavanje dužnosti pod pritiskom;

Način rada:

 40 sati sedmično (postoji mogućnost za rad u večernjim satima i tokom vikenda, zavisno od programskih aktivnosti);
Plata: 1000 EUR (bruto), puno radno vrijeme.

Prijave i CV dostaviti na:

E-mail: office@gamn.org
Tel: +382 20 513 687
www.gamn.org

Krajnji rok za dostavljanje prijava: 11. jun 2021. do 15h