Kontaktirajte nas!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

NEOPHODAN HITAN DIJALOG RADI DEBLOKADE PRAVOSUDNOG SISTEMA

Građanska alijansa poziva Vladu Crne Gore i Advokatsku komoru Crne Gore da hitno otpočnu dijalog u cilju razrješenja novonastale krize u pravosudnom sistemu Crne Gore uzrokovane opštom obustavom pružanja pravne pomoći povodom novog Zakona o fiskalizaciji.
Opšta obustava pružanja pravne pomoći advokata koja je na snazi od 24.05.2021. godine, a na osnovu odluke Upravnog odbora Advokatske komore Crne Gore br. 383/21 od 20.05.2021. godine, ukazala je na brojne manjkavosti crnogorskog pravosudnog sistema.

Povodom ovog pitanja, ono što je problematično je neusaglašen stav Vlade Crne Gore. Tačnije, Vlada Crne Gore je u svojim javnim obraćanjima zauzela stav da je odluka Advokatske komore Crne Gore nezakonita iz više razloga. Jedan od njih je da navedena odluka ne sadrži pravni osnov, te da u pravnom sistemu Crne Gore ne postoji institut „obustava pružanja prave pomoći”. Takođe smatraju da je Upravni odbor Advokatske komore izašao iz okvira svojih nadležnosti kada je donio spornu odluku, u krajnjem smatrajući da u vezi sa sadržinom Zakona o fiskalizaciji nema ništa sporno.

Sa druge strane, ministar pravde, ljudskih i manjinskih prava, Vladimir Leposavić je izjavio da sam zakon nije sporan, kao ni oporezivanje advokata i njihova fiskalna odgovonost, ali da je način na koji je to predvidio zakon neadekvatan. Takođe, konstatovao je da je Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava ocijenilo da su pojedine odredbe zakona nedovoljno dobre ili opravdane.

Naglašavamo da neusaglašen stav Vlade stvara probleme u javnom životu, naročito kada dođe do situacija kao što je ova, kada to izaziva sumnju u blagovremenost i uopšte mogućnost rješavanja spornih pitanja. Sve to, naravno, urušava povjerenje u sam rad Vlade, te je neophodno da, prije svega, Vlada zauzme jedinstven stav u vezi sa ovim problemom.

Drugi dio ovog problema predstavlja činjenica da je odluka o obustavi pružanja pravne pomoći predstavljena kao apsolutno obavezujuća za sve advokate, te da njeno nepoštovanje povlači isključenje iz komore. Ovo uslovljavanje smatramo vrlo spornim i neprihvatljivim sa stanovišta domaćih i međunarodnih standarda.

Prije svega, činjenica da nesaglasnost sa odlukom povlači isključenje iz komore, automatski isključuje dobrovoljnost članstva u Advokatskoj komori, jer nešto što je dobrovoljno ne smije biti uslovljeno. Osim toga, stav da „kome se interna pravila ne sviđaju ne mora da bude član Advokatske komore, nego ima tržište rada kod raznih poslodavaca“ takođe je nejasan. Ovo iz razloga što ograničava ljude koji žele da budu advokati, a „ne sviđaju im se interna pravila“, budući da ne postoji druga advokatska komora u Crnoj Gori preko koje bi neko ko nije saglasan sa stavovima većine mogao da praktikuje advokatsku profesiju.

Još jedan ozbiljan problem koji se izrodio iz ove situacije je nemogućnost određivanja pritvora licima za koja postoji osnovana sumnja da su počinila određeno krivično djelo, s obzirom na to da je članom 69 stav 3 Zakonika o krivičnom postupku predviđena obavezna odbrana, između ostalog, i u slučajevima kada je okrivljenom određen pritvor, dok je u pritvoru. Budući da je u toku obustava pružanja pravne pomoći, samim tim nemoguće je obezbijediti obaveznu odbranu predviđenu zakonom i odrediti pritvor određenom licu. Ovakvim slijedom događaja se može doći u situaciju da čak i lica koja počine teška krivična djela ne mogu biti stavljenja u pritvor, što bi imalo nesagledive posledice i po pravosudni sistem, ali i po društvo u cjelini.

Smatramo da bi u konkretnom slučaju dobro rješenje bilo kada bi se Zakonom o advokaturi (ili eventualno nekim drugim zakonom) predvidjela obaveza minimalnog procesa rada, međunarodno prepoznati institut koji je današnjem vremenu standard. Jer potpuno je neprihvatljivo uopšte postojanje mogućnosti da dođe do situacije da se čak ni licima za koja postoji osnovana sumnja da su učinila krivična djela poput teškog ubistva i njemu sličnim ne može odrediti pritvor.

Imajući u vidu sve navedeno, pozivamo Vladu Crne Gore i Advokatsku komoru Crne Gore da što prije intenziviraju dijalog kako bi se konkretna situacija što prije riješila i izvršila deblokada pravosudnog sistema Crne Gore.

Podijeli na društvenim mrežama 

Posljednje novosti

Konkurs_vizual_novi
Oglas za prevodioca za ukrajinski - ruski jezik
IMG_6135
Crna Gora na putu ka EU: Ljudska prava od standarda do prakse
Dan Roma_vizual (2)
Položaj Roma i Egipćana u Crnoj Gori: vrijeme je za konkretna djela
Slika 2
Počinje forum Škole političkih studija: Crna Gora na putu ka EU: Ljudska prava od standarda do prakse
Reforma sudstva
Izvještaj Sudskog savjeta jasan indikator za neophodnost reformi

Pretraga