Kontaktirajte nas!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

Oglas za prevodioca za ukrajinski – ruski jezik

Oglas za prevodioca za ukrajinski – ruski jezik

Građanska alijansa raspisuje konkurs za poziciju: prevodilac za ukrajinski – ruski jezik – jedno radno mjesto / Podgorica

Opis projekta

Građanska alijansa uz podršku UNHCR-a radi na pružanju pravne pomoći tražiocima međunarodne i privremene zaštite kao i licima kojima je odobrena međunarodna i privremena zaštita. Ovim projektom želi se poboljšati pravna podrška tražiocima međunarodne zaštite i tražiocima privremene zaštite iz Ukrajine u Crnoj Gori, te omogućiti puna i adekvatna integracija osoba kojima je odobrena međunarodna i privremena zaštita, omogućavajući im ujedno pristup socio-ekonomskim pravima u Crnoj Gori, a u skladu sa Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca.

Od projekta se očekuje da osigura informacije, savjetovanje i pravnu pomoć za tražioce međunarodne i privremene zaštite u Crnoj Gori i licima kojima je dodijeljena međunarodna i privremena zaštita, naročito kroz:

 • pravnu pomoć, uključujući zastupanje pred nadležnim organima u postupku utvrđivanja prava na međunarodnu zaštitu kao i u pristupu pravima koja ovim licima pripadaju po pozitivno pravnim propisima Crne Gore;
 • pravnu pomoć u punom ostvarenju prava licima koja su dobila međunarodnu zaštitu u Crnoj Gori;
 • pružanje informacija, savjetovanje i pravnu pomoć tražiocima privremene zaštite od ulaska na teritoriju i kroz proceduru koju podrazumijeva ovaj pravni institut;
 • zastupanje tražioca privremene zaštite i podršku kroz cijeli postupak, uključujući olakšavanje i usmjeravanje kroz lokalno integrisanje onih kojima je dodijeljena privremena zaštita.
 • osiguranje pristupu teritoriji i postupku međunarodne zaštite, za sve kojima je to potrebno u Crnoj Gori;

Navedene aktivnosti će se sprovoditi kroz učešće u višenamjenskom timu uspostavljenom od strane UNHCR-a, kako bi se osigurala puna koordinacija aktivnosti na terenu kao i sveobuhvatna analiza potreba lica obuhvaćenih projektom.

Dužnosti / odgovornosti

 • Prevođenje tokom procesa pružanja besplatne pravne pomoći tražiocima privremene zaštite u Crnoj Gori;
 • Terenski rad sa ostalim licima koja su zaposlena na projektu na pružanju besplatne pravne pomoći tražiocima privremene zaštite i osobama kojima je odobrena privremena zaštita;
 • Periodične posjete filijalama Crvenog krsta i kriznim štabovima u primorskim opštinama i Podgorici i rad sa osobama kojima je odobrena privremena zaštita;
 • Redovna komunikacija sa ostalim zaposlenim licima na projektu, predstavnicima UNHCR-a u Crnoj Gori, i predstavnicima relevantnih državnih institucija;
 • Učešće na sastancima koji su vezani za projekat;
 • Ostale obaveze u skladu sa zahtjevima definisanim projektom.

Uslovi

Odlično poznavanje ukrajinskog – ruskog i crnogorskog jezika (usmeno i pismeno);

Iskustvo u prevođenju i radu sa klijentima;

Vozačka dozvola, B kategorija;

Dobro poznavanje MS Office i Excell-a

Prednost

Poznavanje engleskog jezika;

Iskustvo u radu u neprofitnom, odnosno, nevladinom sektoru, naročito u programima za azil.

Iskustvo, vještine i znanje

Neophodno:

 • dobre komunikacijske i interpersonalne vještine;
 • otvorenost za uspostavljanje dobrih odnosa sa različitim etničkim grupama;
 • dobre organizacione sposobnosti;
 • sposobnost efikasnog rada kao dio multikulturalnog i međunarodnog tima;
 • sposobnost planiranja obaveza, određivanja prioriteta i izvršavanja zadataka pod pritiskom;
 • sposobnost implementacije operativnih planova.

Radni uslovi

 • 40 sati sedmično (mogućnost prekovremenog rada, zavisno od programskih aktivnosti i situacije na terenu).
 • Za ovu poziciju predviđena je plata u bruto iznosu od 1.100,00 EUR

Prijavu i CV dostaviti na:

E-mail: [email protected]
Tel: +382 20 513 687

www.gamn.org

Krajnji rok za prijavu: 17. april 2024. godine, do 15.00h.

Prijave podnesene nakon isteka roka neće biti razmatrane. Predviđeno je da radni angažman počne od 1. maja 2024. godine.

Podijeli na društvenim mrežama 

Posljednji konkursi

Cover-slika_konkurs
Poziv za podnošenje ponude za "Kvantitativno istraživanje obrasca diskriminacije prema manjinama u Crnoj Gori"
Zajedno do zaposlenja
Konkurs za poslodavce. ZAJEDNO ZA ZAPOSLENJE: OBUKE I PARTNERSTVA
Konkurs 2
Konkurs za najbolju novinarsku priču o učešću žena u političkom procesu i njihovom uticaju na dodnošenje odluka
Vizual za sajt (2)
Konkurs za najbolju novinarsku priču na temu promocije kulture sjećanja na žrtve ratnih zločina
Vizual-za-sajt-1
KONKURS ZA POSAO: PRAVNIK ZA PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI

Pretraga