Unesite ključnu riječ

Građanska alijansa u periodu od 15. do 17. aprila 2022. organizuje dva događaja u Bijelom Polju.

U petak, 15. aprila od 11.00h održaće se okrugli sto na temu “Zastupljenost žena pripadnica manje brojnih naroda u društvenom životu Crne Gore”, koji se održava u sklopu projekta „Za bolji položaj žena iz manjinskih zajednica u CG sistemu”. Među govornicima na okruglom stolu biće predstavnici opštine Bijelo Polje, te relevantnih NVO i drugih organizacija i pojedinci koji kroz svoje aktivnosti tretiraju temu koju obrađujemo kroz ovaj okrugli sto.

Popodne 15. aprila, od 17.00h, organizujemo seminar u okviru projekta “Promocija kulture, tradicije i jezika Roma i Egipćana” koji će trajati do 17. aprila. Na seminaru će predavanja održati kako predstavnici državnih institucija, tako i predstavnici NVO organizacija iz romske zajednice.

Okrugli sto i seminar okupiće mlade političare, NVO aktiviste i novinare.

Oba događaja su podržana od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, uz institucionalnu podršku Fonda Braće Rokfeler.

Agende događaja možete pogledati na linkovima:

Agenda 1
Agenda 2