Enter your keyword

Dragi građani,

U okviru projekta DigiDEM koji realizujemo zajedno sa partnerima širom Evrope, a u okviru platforme koju smo pokrenuli, ušli smo u drugu fazu prikupljanja podataka, a vezano za prijedloge rješenja za unapređenje kvaliteta vazduha u našoj državi, te na taj način uticati na mapiranje problema vezanih za ovo pitanje i kreiranje najboljih rješenja.

Platformi sa upitnikom možete pristupiti putem ovog linka:

https://podgorica-code-europe.yrpri.org/