Enter your keyword

U znak obilježavanja Međunarodnog dana mladih 2018. godine, Inicijativa mladih za ljudska prava, članica Građanske alijanse, raspisuje otvoreni poziv za Potragu za pravima mladih za srednjoškolce/ke i njihove nastavnike/ce, koja će biti realizovana u Nikšiću 6. avgusta sa početkom u 9 časova, dok će se proglašenje pobjedničkih timova održati u 14 časova. Pomenuta aktivnost dio je projekta finansiranog od strane Ministarstva sporta – Direktorata za mlade. Nagrada je studijska posjeta institucijama i organizacijama u Podgorici tokom septembra.

Potraga za pravima mladih je timska igra kojoj je cilj da se učesnici međusobno upoznaju, kao i da se upoznaju sa radom različitih organizacija i institucija i ljudskim pravima, te da zajedničkim trudom i pokazanim vještinama dođu do nagrade. U takmičenju će biti nagrađena tri tima koja prva obiđu sve info tačke.

Info tačke će predstavljati institucije i organizacije u čijem su domenu rada: ljudska prava, zapošljavanje, volonterizam, obrazovanje, kultura, ekologija i dr. Na info tačkama učesnici/e (timovi) će imati priliku da čuju o ljudskim pravima u Crnoj Gori iz različitih oblasti (prava osoba sa invaliditetom, ženskih prava, radnih prava, ekoloških prava i slično), nakon čega će dobiti zadatak koji treba da riješe. Nakon uspiješno riješenog zadatka dobiće nova uputstva i zadatak koji ih vodi do sledeće info tačke.

Svrha pomenutog takmičenja je u: upoznavanju učesnika sa konceptom ljudskih prava te poštovanjem istih, njihovom međusobnom upoznavanju, kontaktu sa institucijama i organizacijama i njihovim poljima rada, razvijanju timskog rada i rješavanja zadataka, poboljšanju komunikacije i slično a sve kroz interaktivan i interesantan metod učenja.

Projekat Obilježavanje Međunarodnog dana mladih sprovodi se u cilju podizanja svijesti mladih o važnosti njihovog učešća kao i upoznavanje mladih sa radom institucija i organizacija u oblasti: zapošljavanja; obrazovanja; donošenja odluka, razvoja zajednice i kreiranju i sprovođenju politika; zdravlja; kulture i omladinske politike.

U znak obilježavanja Međunarodnog dana mladih, Inicijativa mladih za ljudska prava, će u saradnji sa institucijama i organizacijama civilnog sektora organizovati Sedmicu mladih, čije će glavne aktivnosti biti Potraga za pravima mladih u Nikšiću i studijska posjeta glavnom gradu Crne Gore.

Projekat „Potraga za pravima mladih – Obilježavanje Međunarodnog dana mladih“ finansiran je od strane Ministarstva sporta – Direktorata za mlade u sklopu Konkursa za dodjelu sredstava omladinskim organizacijama za finansiranje i sufinansiranje projekata za mlade u 2018. godini.

Pozivamo sve zainteresovane učenike/ce i nastavnike/ice da se prijave na otvoreni poziv i učestvuju u pomenutoj aktivnosti. Pravo učešća imaju učenici srednjih škola iz Nikšića koji se zajedno sa nastavnicima, prijave na otvoreni poziv koji je otvoren do 3. avgusta 2018. godine. Tim treba da bude sastavljen od tri učenika/ce i jednog nastavnika/ce koji će biti odgovorni za tim tokom Potrage. Podatke o članovima tima (ime i prezime, razred za učenike/ce, radno mjesto za nastavnika/cu i naziv obrazovne institucije), svi zainteresovani treba da dostave na mejl milan.radovic@yihr.org najkasnije do 3. avgusta do kraja dana.

Srdačan pozdrav,

Milan Radović
Koordinator programa ljudskih prava i pravde