Kontaktirajte nas!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

OTVORENO PISMO 28. SAZIVU SKUPŠTINE I 44. VLADI CRNE GORE

Građanska alijansa upućuje čestitke na izboru nove 44. Vlade Crne Gore i svim članovima Vlade želimo puno uspjeha u obavljanju njihovih dužnosti. Čestitamo i 28. sazivu Skupštine Crne Gore, sa željom da ojača svoju kontrolnu funkciju, kao i njenu ulogu u predstavljanju interesa građana. Ovo je prilika da podsjetimo kako nove članove Vlade, tako i poslanike crnogorskog parlamenta, na obaveze i korake koje je neophodno da preduzmu i koje građani očekuju.

Sa pažnjom smo pročitali ekspoze premijera Milojka Spajića i ispratili sve prateće diskusije u vezi sa prioritetima i strateškim ciljevima novoizabrane Vlade Crne Gore. Očekujemo da će nova Vlada konačno uvesti odgovornost za obećanja političara u toku izbornih kampanja i time napraviti iskorak u razvoju političke kulture. Uz to, veoma je važno da se otvori dijalog sa Predsjednikom oko deblokiranja diplomatske mreže Crne Gore i ostalih imenovanja, a koji su važni za spoljno-političke ciljeve naše države. Očekujemo i nastavak dobre politike oko migracija i izrade strategije da prepoznamo potencijal i pomognemo integraciju većeg broja  ljudi u crnogorsko društvo.

Podsjećamo da je prema istraživanjima iz juna 2023. godine, procenat građana koji bi pružili podršku ulasku Crne Gore u Evropsku uniju blizu 80%. Pored toga, tu je i novi zamah na geopolitičkoj sceni, uzrokovan primarno ratom u Ukrajini. Veoma je važno da Vlada prepozna ovaj geostrateški momenat i sjajnu priliku za priduživanje Evropskoj uniji, kao i priliku da snažno grabi ka evropskom putu. Poruke sa svih evropskih adresa su jasne u smislu da Crna Gora ima potencijal i kapacitet da postane naredna članica EU, ali da se recept za rješenje krize u pristupnim pregovorima nalaze upravo u našem dvorištu. Zato se odmah moraju uspostaviti nove platforme za pregovore sa Evropskom unijom, uključujući pregovaračku strukturu, kao i imenovanje glavnog pregovarača.

Skupština mora biti mjesto dijaloga, ali i imajući u vidu zastoj od 8 mjeseci, očekujemo svakodnevni rad u svim radnim tijelima i plenumu kako bi se nadoknadile obaveze, ali i unaprijedio rad ove važne institucije. Jedan od primarnih zadataka nove vlasti, a primarno Skupštine, jeste izvući državu iz VD stanja u kom se nalazi mjesecima, pa i godinama. Evropska unija je više puta pozivala Crnu Goru da bez odlaganja završi proces imenovanja stalnih članova u svim pravosudnim organima, jer njihov nekompletan sastav ili prelazna rješenja narušavaju kredibilitet i funkcionisanje cjelokupnog sistema i dovode u pitanje kapacitet Crne Gore da svojim građanima obezbjeđuje pravdu. A ozbiljnoj državi, koja pretenduje da postane prva naredna članica EU ne smije da se dešava da su sve tri ključne političke institucije u VD stanju kao što je to bio slučaj sa Vladom, Skupštinom i Predsjednikom Crne Gore u aprilu ove godine.

Štaviše, što hitnije je potrebno da Sudski savjet riješi pitanje VD stanja u kom se nalazi funkcija predsjednika Vrhovnog suda više od dvije godine. Inače, možemo doći u situaciju da aktuelna VD predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore cijeli mandat završi u VD stanju, a koji bi imala ako bi funkciju obavljala u punom kapacitetu. S tim u vezi, treba urediti da za sve važe ista pravila, a to znači da svako može funkciju u VD stanju obavljati najduže dva puta po šest mjeseci. Zatim, VD stanje funkcije državnog tužioca, VD stanje sudskog savjeta (imajući u vidu da je izabran samo jedan novi član iz reda uglednih pravnika), VD stanje predsjednika Privrednog suda, itd. Jednostavno rečeno, izbor čelnika pravosudnih institucija u punom mandatu nije moguć godinama unazad, jer je u crnogorskom parlamentu za njihov izbor potrebna dvotrećinska ili tropetinska većina poslanika, a za šta se mora pronaći dogovor. Hitno je potrebno riješiti i pitanje nedostajućeg sudije Ustavnog suda, imajući u vidu da Ustavni sud odlučuje većinom glasova.

Podsjećamo na aktuelnu diskusiju u javnosti oko odluke Ustavnog suda u vezi izmjene Zakona o PIO, koji je napravio haos za sve koji žele ići u penziju, a sve kako bi jedna od sutkinja Ustavnog suda produžila sebi mandat. Zato ukazujemo da je veoma važno i neophodno da Vlada na svojoj prvoj sjednici usvoji izmjene Zakona o PIO i riješi veoma komplikovanu situaciju u koju nas je Ustavni sud doveo.

Izborne reforme takođe moraju biti u vrhu agende nove vlasti. Jer, do sada smo svjedočili zloupotrebama izbornog zakonodavstva od svih vlasti, uključujući i one koje su dok su bili u opoziciji kritikovali izbrono zakonodavstvo, a kada su došli na vlast isto to zakonodavstvo zloupotrebljavali za ubiranje političkih poena.

Set medijskih zakona je takođe potrebno odmah usvojiti, ne samo jer su važni za unapređenje medijske scene, već i jer su odavno sve izmjene zakona prošle revizije Evropske komisije i Savjeta Evrope. Dodatno se mora osigurati zaštita medijskih sloboda, te očekujemo da će Vlada to prepoznati i posvetiti posebnu pažnju jačanju nezavisnih regulatora i Ombudsmana.

Ukazujemo i da Savjet za nacionalnu bezbjednost od jula mjeseca ne može da zasijeda i donosi ključne odluke koje se tiču komandovanja Vojskom Crne Gore, a ne može se proglasiti ratno i vanredno stanje niti mobilizacija Vojske Crne Gore u slučaju potrebe, jer mobilizaciju Vojske naređuje predsjednik Crne Gore, u skladu sa odlukom Savjeta. Podsjećamo da su u julu potvrđeni mandati poslanicima, ali nije izabran šef parlamenta, što je još jedan od dokaza da nije postojala politička volja da se iz izađe iz institucionalne krize, a što se mora promijeniti u narednom periodu.

Jedno od prvih obećanja nekadašnje opozicije, prije izbora koji su se održali 30. avgusta, bilo je da će se prekinuti se praksom partijskog zapošljavanja. Ipak se ispostavilo da do toga nije došlo, te da se nastavilo sa ovakvim vidom zapošljavanja u javnoj upravi i upravljačkim strukturama državnih preduzeća. Zato sad koristimo priliku još jednom da pozovemo glavne političke aktere da prekinu uspostavljenu praksu koja je rak rana našeg društveno-političkog pejzaža, te da izgradimo demokratskiji, transparentniji i odgovorniji javni sektor, ali i da iskoristimo priliku da racionalizujemo izvršnu vlast. Vezano za nova zapošljavanja, dodajemo da je neophodan oprez pri izboru novog direktrora Uprave policije, imajući u vidu sudski postupak koji se veže za ovaj slučaj, ali i očekivanja zapadnih partnera po ovom pitanju.

Konačno, pozivamo zakonodavnu, izvršnu i sudsku granu vlasti da svako od njih, u okviru svojih nadležnosti, preduzme mjere i proaktivno djeluje u cilju unapređenja stanja u Crnoj Gori u svim oblastima, a ponajprije u oblastima koje se odnose na vladavinu prava. Posebno naglašavamo da je u svim ovim procesima neophodno da vlasti rade na jačanju dijaloga sa profesionalnim civilnim sektorom, da budu inkluzivne za ekspertize civilnog sektora i da organizacije civilnog društva prepoznaju kao konstruktivne partnere. Jedino aktivnim doprinosom sve tri grane vlasti, u sinhronizaciji sa civilnim sektorom, medijima, akademskom zajednicom i drugim partnerima, možemo doći do konkretnog unapređenja stanja u kojem se nalazimo. Takođe, pozivamo na sprovođenje konkretnih reformi u svim oblastima koje će za rezultat imati snažnu državu sa nezavisnim i snažnim institucijama koje lišene političkih uticaja mogu da sprovode zakone ove države. Samo odgovornim i državničkim pristupom možemo doći u situaciju da u skorijoj budućnost postanemo članica EU, što je barem deklarativno cilj svih političkih partija.

NVO Građanska alijansa

Podijeli na društvenim mrežama 

Posljednje novosti

DSC08284
„Mrtvare“ - tragovima stradanja u Srebrenici
1720256686992300
Građanska alijansa: Vjera u pravdu glasnija od ćutanja države
Milan Radovic, Gradjanska alijansa
Suočavanje s prošlošću ne smije biti politička „igranka“ bez prestanka
IMG_8684
Crna Gora - država u kojoj vlada kultura policijskog zlostavljanja
Milena Vujović, Građanska alijansa
Ukrajinac kojem je odobrena privremena zaštita u našoj zemlji, dobio crnogorsku vozačku dozvolu

Pretraga