Enter your keyword

Na Dan državnih tužilaca Crne Gore, Građanska alijansa podsjeća javnost na važnost adekvatnih reformi ove institucije koja je jedna od najznačajnijih kada su u pitanju vladavina prava, oslobađanje institucija i svi drugi elementi važni za unapređenje rada svih grana vlasti u našoj državi.

Na početku želimo da ukažemo na veoma važan problem, a to je da u Crnoj Gori već četiri godine nemamo Vrhovnog državnog tužioca u punom mandatu. Ovakva situacija podrazumijeva da ne možemo imati stabilnu, jaku i nezavisnu poziciju VDT-a, što je nedopustivo, te zato nove strukture vlasti moraju odabir VDT-a u punom mandatu postaviti na vrh agende. Pored toga, povezanost određenog broja tužilaca sa kriminalnim grupama i njihovo procesuiranje ukazuje da je tužilačka organizacija i dalje slaba, ali i da može predstavljati značajnu prepreku u brobi protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Još je nekoliko važnih pitanja koja se moraju rješavati iz više nivoa:

  • Neefikasne i spore istrage u slučajevima napada na novinare, teških kršenja ljudskih prava poput torture i ratnih zločina, i neadekvatnog procesuiranja sve većeg broja napada koji su motivisani vjerskom i nacionalnom mržnjom.
  • Značajan nedostatak kadrovskih, materijalnih i prostornih kapaciteta.

Neophodno je pomenuti i aktuelni problem nedavno otkriven u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici. On se odnosi na pronalazak određenog broja predmeta koji datiraju još od 2016. godine, a koji nijesu dodjeljeni u rad nijednom državnom tužiocu, što ukazuje na elementarno nefunkcionisanje jednog od najvažnijih sistema za procesuiranje i suzbijanje krivičnih djela.

Svakako se danas ne smiju zaboraviti važni pozitivni pomaci u radu Specijalnog državnog tužilaštva, koje pokazuje spremnost da se pozabavi sa najozbiljnijim i najtežim slučajevima korupcije i organizovanog kriminala. Zato je zadatak svih društveno-političkih aktera da ih svojim djelovanjem podržimo u ovom značajanom poslu i doprinesemo iz svojih oblasti njihovom nezavisnom i efikasnom radu.

Ipak, svi pomenuti problemi ukazuju na neophodnost rada tužilaštava, Tužilačkog savjeta i Skupštine Crne Gore, na obezbjeđivanju profesionalizma i nezavisnosti ove institucije. Za postizanje ovih ciljeva, važno je da tužilaštvo podigne nivo transparentnosti i dostupnosti informacija o njihovom radu. Na listi važnih aktivnosti moraju biti i organizovanje obuka tužilaca za efikasno vođenje istraga i suđenja, te obezbjeđivanje resursa za njihov efikasan rad, a to su kadrovski, materijalni i prostorni kapaciteti. Tu su i unapređenje saradnje sa drugim sektorima koja je veoma značajna, kao i unapređenje kontrole kvaliteta rada tužilaštava. Sve ovo će ne samo doprinijeti povećanju kvaliteta rada ove institucije, već povećanju povjerenja građana u tužilaštvo da će im ono obezbijediti pravdu koju očekuju.