Kontaktirajte nas!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

OTVORENO PISMO POVODOM BROJNIH NEISTINA KOJE SU IZNIJETE TOKOM PROCEDURE IZBORA ZA SAVJET RTCG

1 1

Nakon nekoliko mjeseci neprimjerene kampanje jedne grupe NVOa, a zbog brojnih manipulacija i saopštenja punih neistina kojima se nanijela ljaga imidžu cijelog NVO sektora, zbog principijelne odluke da se uzdržimo od komentarisanja procedure izbora za Savjet RTCG dok se ona ne završi, prije svega ne želeći da vršimo pritisak na poslanike i sačuvamo dignitet Skupštine, upućujemo otvoreno pismo javnosti u cilju razjašnjenja čitave situacije.
Na sajtu Skupštine su transparentno predstavljene sve informacije o procesu, pa je prosto neshvatljiva spremnost da se ne ukaže na ove činjenice javnosti i zloupotrijebi javni prostor od strane jednog od kandidata za člana Savjeta koji je sa kolegama vršio neprimjeren pritisak na Odbor, RTCG i sam Savjet tvrdeći da je proces nezakonit i nelegitiman.
Vidjeti:

zakoni.skupstina.me

Sada želimo i da upoznamo javnost da je navodno pismo 125 NVO koje su pisale Administrativnom odboru falsifikat, jer su lažirani potpisi i zloupotrebljen određen broj NVO-a. Ispostavilo se da je pisma slao jedan od kandidata, a ne ovlašćeni predlagači, a mnoge NVO su nam se obratile i demantovale da su potpisale saopštenje. Ovo štancovanje podrške neodoljivo podsjeća na incident tokom jednog od prethodnih izbora za članove Savjeta RTCG, kada je pomenuti NVO aktivista sa članovima porodice učestvovao u osnivanju ogromnog broja fantomskih NVO-a i tako obezbijedio, izbornim riječnikom govoreći – sigurne glasove i ubjedljivu izbornu pobjedu. Neprevaziđena kreativnost u cilju osvajanja ugodne funkcije, dokumentovana i u izvještaju MANS-a, (http://www.mans.co.me/wp-content/uploads/2009/02/5-mn1.pdf) samo je pokazala da i naš civilni sektor nije imun na probleme koje uglavnom adresiramo političarima, te i da – koliko se god trudili da se predstave kao vrijednosne alternative – vrlo često i neoprostivo lako demonstriraju da ih ne zanimaju promjene (društvene prakse), već isključivo zamjene (na dobro plaćenim pozicijama iz državnog budžeta). Srećom, u Crnoj Gori postoji dovoljan broj organizacija koje se posvećeno bave društvenim problemima. Njihov rad je najbolji otklon od operacija grupacije koju simbolički predstavlja pomenuti NVO aktivista, iako se, zbog intenziteta i tematske orjentacije njihovog medijskog prisustva – veoma često može steći jako pogrešna slika o našem NVO sektoru i čime bi on sve i kako trebalo da se bavi.

Takođe, obavještavamo javnost da su navodi o političkim uticajima na izbor najbolje demantovani time da su predstavnici iz svih partija postigli konsenzus o validnosti dokumentacije, a cijeli proces protekao je potpuno transparentno od strane Administrativnog odbora. Na kraju, ogromnom većinom, lista je usvojena u Parlamentu. Problematizovan je kriterijum „poreske prijave” odnosno da izvještaji moraju biti, kako bi bili provjerljivi, dostavljeni nadležnoj instituciji tj. Poreskoj upravi. Isticano je da je to Administrativni odbor izmislio kako bi pomogao našem kandidatu i da oni sa tim nijesu bili upoznati. Ali pomenuti kolega koji je to problematizovao sakrio je činjenicu da je upravo on, za prethodne izbore Savjeta, dostavio pismeni zahtjev ovom Odboru da se to traži od NVO kako izvještaji ne bi bili fingirani, za šta imamo i konkretne dokaze (dokaz u prilogu). Argument da je došlo do promjene zakona odnosi se samo na izvještavanje o radu za jednu, od tri, godine a što je obaveza svih NVO-a koje su predlagale kandidate. Ovo je prepoznato od strane Administrativnog odbora i cijenjeno prilikom odlučivanja. Vidjeti zapisnik na linku koji smo gore naveli.

Na sajtu Skupštine Crne Gore nalazi se i zapisnik i tabela o svakoj NVO i utvrđenim nedostacima, (http://www.skupstina.me/index.php/me/administrativni-odbor/aktuelnosti/item/2110-odrzana-31-srdnica-administrativnog-odbora) čime sve zlonamjerne tvrdnje mogu da se provjere i cijela javnost može da vidi i utvrdi ko je u pravu i ko je govorio istinu a ko ne. Kada su politički pritisci u pitanju, pozivamo grupu NVO-a da saopšte detalje razgovora koje su vodlili sa političkim partijama.

Imajući u vidu da je jedan od izabranih članova osporio zakonitost i legitimitet procesa, biće zanimljivo vidjeti da li će prihvatiti članstvo u Savjetu ili će otvoriti mogućnost da u Savjet uđe neko ko se zaista bori za ljudska prava ili je autentični predstavnik marginalizovanih grupa (Romi, LGBT, OSI).

Mi smo ponosni što smo kandidovali čovjeka koji je godinama posvećen borbi za ljudska prava. Milan Radović već deset godina radi sa žrtvama kršenja ljudskih prava i njihovim porodicama, slučajevima koji se ne mogu sresti na sterilnim okruglim stolovima, skupocjenim hotelima ili luksuznim vinarijama i restoranima. Rukovodio je izradama brojnih godišnjih izvještaja o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori (koji su citirani u međunarodnim organizacijama prilikom procjene crnogorskih reformi), učestvuje u izradama zakona iz ove oblasti, prati matični parlamentarnim odbor, te je kao takav autentični predstavnik nevladinog sektora iz oblasti zaštite ljudskih prava.

Takvim kandidatom, Građanska alijansa je potvrdila da je u cijelu priču oko Savjeta RTCG ušla – ne jer je protiv ili za vlast (što je žalostan nivo na koji se svodi većina priča o crnogorskim reformama, i u čemu na žalost i NVO aktivisti često imaju zaslužnu ulogu), već isključivo da bi svojim skromnim doprinosom poboljšala rad jedne institucije od javnog interesa.

Na kraju, izražavamo žaljenje što su ostali članovi Savjeta bili kolateralna šteta napada neprincipijelnih NVO-a, ali se nadamo da će ova bolna faza brzo biti zaboravljena, kao rezultat kvalitetnog rada novog Savjeta. Sigurni smo da će kolega Milan Radovići u Savjetu raditi principijelno i transparantno, da će zastupati ljudska prava i profesionalne principe, a neće voditi lične bitke. Ukoliko ovako ne bude, spremni smo da snosimo svaki vid odgovornosti.

S poštovanjem,

Ajša Hadžibegović
Programska direktorica GA

Podijeli na društvenim mrežama 

Posljednje novosti

DSC08284
„Mrtvare“ - tragovima stradanja u Srebrenici
1720256686992300
Građanska alijansa: Vjera u pravdu glasnija od ćutanja države
Milan Radovic, Gradjanska alijansa
Suočavanje s prošlošću ne smije biti politička „igranka“ bez prestanka
IMG_8684
Crna Gora - država u kojoj vlada kultura policijskog zlostavljanja
Milena Vujović, Građanska alijansa
Ukrajinac kojem je odobrena privremena zaštita u našoj zemlji, dobio crnogorsku vozačku dozvolu

Pretraga