Kontaktirajte nas!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

CRNOJ GORI UPUĆENE ZNAČAJNE PORUKE OD EU I NATO

Ova dva dana iz Crne Gore stiže poruka iz sudnice da će kupac najvećeg preduzeća u Crnoj Gori šamarati i pljuvati poslanika gdje god da ga vidi na ulici, a pri tome nije propustio ni priliku da ponizi žene i uputi toj rodnoj odrednici pežorativno značenje. Ovaka poruka najbolje ukazuje na to koliko je princip vladavine prava jak.

Iako su poruke evropskih partnera jasne, značaj istih morali smo prepoznati od samog početka integracija i zbog toga ne smijemo da izgubimo više niti jedan dan već da predano radimo, što u praksi znači:

Ustavne promjene koje su imale za cilj jačanje nezavisnosti pravosuđa stvorile su u crnogorskom ambijentu još veći stepen političkih trgovina, što smo imali priliku da vidimo prilikom biranja sudija Ustavnog suda. Mora se odmah prestati sa ovakvom praksom a ustavne izmjene trebalo bi da budu temelj nezavisnog pravosuđa a ne sušta suprotnost. Neophodno je što hitnije izabrati VDT-a jer borba protiv korupcije I organizovanog kriminala nema očekivanih rezultata. Tužilaštvo mora da poboljša svoj rad na svim nivoima.

Iako je kriminal u porastu, zabrinjava činjenica da je u krivičnoj materiji došlo do smanjenja broja prosječnog mjesečnog priliva predmeta tokom 2013. godine za oko 20% u odnosu na prethodnu godinu. Mora se ojačati bilans rezultata istraga i pravosnažnih presuda u ostalim oblastima organizovanog kriminala, uključujući oduzimanje imovine stečene izvršenjem krivičnih djela. Ovo takođe podrazumijeva i dodatne napore kako bi se poboljšala koordinacija organa za sprovođenje zakona i pravosuđa i povećao kapacitet sprovođenja finansijskih istraga u vezi sa složenim krivičnim istragama.

Zabrinjava to što u krivičnim predmetima koji su u žalbenom postupku ukinuti ili preinačeni, a koje je Građanska alijansa imala priliku da analizira, razlozi zbog kojih su ukinuti su nerazumljive i protivrječne presude. Dodatno se moraju ojačati i učiniti transparentnijim principi napredovanja i periodičnog ocjenjivanja sudija i tužilaca. Vrhovni sud kao krovna institucija mora imati aktivniju ulogu u ujednačavanju sudske prakse što sa druge strane ne znači da i hijerarhijski niži sudovi ne treba da imaju aktivniju ulogu, a koje imaju za cilj konzistentnost u presuđivanju.

Ratni zločini i dalje predstavljaju teret za sve građane Crne Gore jer nisu osuđeni izvršioci i nalogodavci. Tuzilaštvo pod hitno mora da utvrdi ko je kriv što su dokazi na kojima se zasnivala optužnica preslabi, odnosno zbog čega će država na osnovu neosnovanog lišenja slobode morati da izdvoji značajna novčana sredstva za lica koja su pravosnažno oslobođena. Krivcima za slabe optužnice nije mjesto u pravosudnom sistemu.

Depolitizacija i profesionalizacija državne uprave, odgovornost za nasposobne je nešto o čemu se samo još uvijek priča i za šta sa nestrpljenjem očekujemo konkretna činjenja.

Ovo je samo kap u moru aktivnosti koje država mora da preduzme ali konkretno da bi pokazala da želi da bude zemlja vladavine prava. Ne smijemo zaboraviti da je Crna Gora usvajanjem akcionih planova, naročito za poglavlja 23. i 24., koje je usvojila EU sama kreirala dinamiku implementacije svakog koraka ka EU i evropski partneri ne traže ništa više od onog što im mi nismo sami rekli da ćemo uraditi.

Zoran Vujičić
Koordinator programa Vladavine prava

Podijeli na društvenim mrežama 

Posljednje novosti

viber_image_2024-02-28_14-54-33-035
Novinarski životni vijek u sjenci rizika
Cover
Završeno predavanje studentima o suđenju u razumnom roku
gamn
Dvije godine rata u Ukrajini
Zajedno do zaposlenja
Konkurs za poslodavce. ZAJEDNO ZA ZAPOSLENJE: OBUKE I PARTNERSTVA
gamn
Nasilje među mladima i maloljetnicima problem za koji se mora donijeti dugoročno rješenje

Pretraga