Kontaktirajte nas!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

OTVORENO PISMO VLADI CRNE GORE

Poštovani gdine Krivokapiću,

Pozivamo Vas da Vlada Crne Gore donese odluku da nadležna ministarstva završe proces izbora komisija i da iste bez odlaganja objave javne pozive za finansiranje NVOa. Napominjemo da se u skladu sa Zakonom o NVO, javni konkurs objavljuje do 01. marta u godini za koju se vrši raspodjela sredstava i da se već mnogo kasni sa ovim pozivima. Ovo uzrokuje suočavanje mnogih NVO sa problemima vezanim za njihovu održivost, a takođe dovodi u težak položaj i korisnike (ciljne grupe) NVOa u Crnoj Gori.
Naime, u skladu sa Zakonom o NVO, država obezbjeđuje sredstva za finansiranje projekata i programa u oblastima od javnog interesa koje realizuju nevladine organizacije, u iznosu od najmanje 0,3% tekućeg godišnjeg budžeta.

Oblastima od javnog interesa u skladu sa ovim Zakonom, između ostalih, smatraju se: socijalna i zdravstvena zaštita, smanjenje siromaštva, zaštita lica sa invaliditetom, društvena briga o djeci i mladima, pomoć starijim licima, zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava, vladavina prava, razvoj civilnog društva i volonterizma, evroatlantske i evropske integracije Crne Gore, institucionalno i vaninstitucionalno obrazovanje, nauka, umjetnost, kultura, tehnička kultura, zaštita životne sredine, poljoprivreda i ruralni razvoj, održivi razvoj, zaštita potrošača, rodna ravnopravnost, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, borba protiv bolesti zavisnosti, pa je jasno koliko i korisnici NVOa gube zbog toga što još uvijek nijesu raspisani konkursi.

Država je takođe prema ovom zakonu u obavezi i da obezbijedi posebna sredstva za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite lica sa invaliditetom, u iznosu od 0,1% tekućeg godišnjeg budžeta.

S obzirom na to da smo već ušli u drugu polovinu tekuće godine i da je 01. mart odavno prošao, molimo Vas da Vlada Crne Gore što prije donese odluku da nadležna ministarstva završe proces izbora komisija i da iste bez odlaganja objave javne pozive za finansiranje NVOa, u skladu sa obavezama navedenim iz Zakona.

Podijeli na društvenim mrežama 

Posljednje novosti

Kaludjerski laz
Na godišnjicu ratnog zločina Kaluđerski laz, Građanska alijansa formira Mrežu aktivista koji se bave ratnim zločinima počinjenim u Crnoj Gori
Konkurs_vizual_novi
Oglas za prevodioca za ukrajinski - ruski jezik
IMG_6135
Crna Gora na putu ka EU: Ljudska prava od standarda do prakse
Dan Roma_vizual (2)
Položaj Roma i Egipćana u Crnoj Gori: vrijeme je za konkretna djela
Slika 2
Počinje forum Škole političkih studija: Crna Gora na putu ka EU: Ljudska prava od standarda do prakse

Pretraga