Enter your keyword

Poštovani gdine Krivokapiću,

Pozivamo Vas da Vlada Crne Gore donese odluku da nadležna ministarstva završe proces izbora komisija i da iste bez odlaganja objave javne pozive za finansiranje NVOa. Napominjemo da se u skladu sa Zakonom o NVO, javni konkurs objavljuje do 01. marta u godini za koju se vrši raspodjela sredstava i da se već mnogo kasni sa ovim pozivima. Ovo uzrokuje suočavanje mnogih NVO sa problemima vezanim za njihovu održivost, a takođe dovodi u težak položaj i korisnike (ciljne grupe) NVOa u Crnoj Gori.
Naime, u skladu sa Zakonom o NVO, država obezbjeđuje sredstva za finansiranje projekata i programa u oblastima od javnog interesa koje realizuju nevladine organizacije, u iznosu od najmanje 0,3% tekućeg godišnjeg budžeta.

Oblastima od javnog interesa u skladu sa ovim Zakonom, između ostalih, smatraju se: socijalna i zdravstvena zaštita, smanjenje siromaštva, zaštita lica sa invaliditetom, društvena briga o djeci i mladima, pomoć starijim licima, zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava, vladavina prava, razvoj civilnog društva i volonterizma, evroatlantske i evropske integracije Crne Gore, institucionalno i vaninstitucionalno obrazovanje, nauka, umjetnost, kultura, tehnička kultura, zaštita životne sredine, poljoprivreda i ruralni razvoj, održivi razvoj, zaštita potrošača, rodna ravnopravnost, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, borba protiv bolesti zavisnosti, pa je jasno koliko i korisnici NVOa gube zbog toga što još uvijek nijesu raspisani konkursi.

Država je takođe prema ovom zakonu u obavezi i da obezbijedi posebna sredstva za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite lica sa invaliditetom, u iznosu od 0,1% tekućeg godišnjeg budžeta.

S obzirom na to da smo već ušli u drugu polovinu tekuće godine i da je 01. mart odavno prošao, molimo Vas da Vlada Crne Gore što prije donese odluku da nadležna ministarstva završe proces izbora komisija i da iste bez odlaganja objave javne pozive za finansiranje NVOa, u skladu sa obavezama navedenim iz Zakona.