Enter your keyword

Dva prevodioca za uzastopno prevođenje sa crnogorskog na albanski i albanskog na crnogorski tokom okruglog stola o palijativnoj nezi i radionicama u Ulcinju 2. i 3. septembra 2021.
Dostupnost od 10 do 19 časova 2. i 3. septembra 2021.

Kvalifikacija:

Poznavanje crnogorskog i albanskog jezika.
Dokazano iskustvo u prevođenju na konferencijama.

Klik OVDJE za više.