Unesite ključnu riječ

U vremenu savremenih drustvenih odnosa ona doprinosi jacanju jednog od osnovnih demokratskih principa, a to je kreiranje zajednickog, javnog prostora gdje gradani mogu diskutovati, dobijati vazne informacije ili glasati o novom zakonu ili predlagati zakonska rjesenja. Uvjereni smo da ce elektronske peticije doprinijeti boljoj komunikaciji izmedu gradana i njihovih predstavnika, boljoj i laksoj artikulaciji njihovih zahtjeva i konacno vecem stepenu ucesca gradana u procesu kreiranja politika, jer se ovdje radi o stvarnoj, neposrjednoj demokratiji. Elektronska demokratija ne predstavlja neko buduce stanje vec jednostavno savremenu demokratiju uz doprinos osoba koje koriste informacionu tehnologiju kao alat za svoje ucesce u demokratiji. Da se radi o znacajnoj oblasti o kojoj se sve vise raspravlja u Evropskoj uniji govore i preporuke Savjeta Evrope drzavama clanicama usvojene od strane Komiteta ministara 18. Februara 2009. godine.

Otvoreno pismo