Kontaktirajte nas!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

PARTNERSTVO OTVORENIH VLADA – ODGOVOR NA REAGOVANJE GDINA KUSOVCA

Izražavamo žaljenje što umjesto davanja poluinformacija i beskompromisnog branjenja sopstvene pozicije kroz svaljivanje odgovornosit na kolege u Vladi, šef Biroa za odnose sa javnoću ne razmišlja da se sam povuče sa funkcije.

Na svaki njegov iznijeti argument nalaze se jasni demanti u dokumentima koji su u rukama Upravnog suda, te će o njima cijeniti Upravni sud kao i ostale sudske instance.
Šef biroa za odnose sa javnošću, koordinator Operativnog tima trebalo bi da objasni samo jednu stvar – zašto je nakon pola godine rasformirao tim koji je Odlukom Vlade prije šest mjeseci dobio višegodišnji mandat. Zbog čega je na ovaj način razriješio dužnosti članove tima i predstavnike NVO koji su u prethodnih šest mjeseci volontirali kao članovi tima i radili na izradi Akcionog plana? Ulaženje u polemiku ko je to formalno predložio, manje je bitno, svima je jasno od koga je potekla ideja.

Od gdina Kusovca nijesmo očekivali da će odgovornost pokušati prebaciti na kolege iz Kancelarije za saradnju sa nevladinim organizacijama, koje su sprovele postupak, iako je Odluku o promjeni liste kandidata donio upravo on, što stoji i na sajtu Kancelarije – citiramo: „Za pomenuti tim predloženo je 7 kandidata/kandidatkinja, ali za tri kandidata predlagači nijesu precizno naveli – odredili područje djelovanja za koje predlažu kandidate, ili su predložili kandidata za više područja, što je ocijenjeno nesaglasnim sa Javnim pozivom, zbog čega se na objavljenoj Listi našlo 4 kandidata/kandidatkinje”. Nakon toga gdin Kusovac donosi suprotnu odluku što je takođe objavljeno na sajtu Kancelarije: „..koordinator Operativnog tima je, nakon konsultacija obavljenih u Generalnom sekretarijatu Vlade, te uvida u dokumentaciju, ocijenio da ove kandidature treba tretirati kao saglasne Javnom pozivu i sve kandidate uvrstiti u Listu.” – iako je stav Kancelarije bio drugačiji.

Ne želeći da dalje zamaramo javnost finesama iz oblasti Upravnog prava, o kojima će odlučiti sud, želimo samo da napomenemo da je to još jedna u nizu iznijetih manipulacija i izeseno da je Građanska alijansa treći put kandidovala predstavnika za članstvo u Operativnom timu, jer je je od formiranja tima do danas raspisan samo jedan Javni poziv za članove Operativnog tima iz reda nevladinih organizacija. U svakom slučaju, koliko god Koordinator Operativnog tima narušavao koncepte transparentosti i javnosti za koje bi trebalo da se zalaže, Građanska alijansa u svakodnevnom radu mnogo više doprinosi ovim vrijednostima i nastaviće tako da radi.

Verbalna gimnastika, nastavak one pravne kojom se poništava akt, da ne bi bio oboren pred Upravnim sudom, zbilja je dašak nekih prošlih vremena. Tako i ona o prethodnom (uspješnom) koordinatoru na oba mjesta koja sada pokriva gdin Kusovac i sve ostale, ne zaslužuju naš komentar.

U tom smislu, želimo da raspršimo maglu kojom gdin Kusovac želi i dalje prikriti svoju odgovornost da se radi o pritisku pred formiranjem novog Operativnog tima, jer Građanska alijansa ne planira da kandiduje predstavnika, posebno dok se na čelu nalazi pomenuti Koordinator, povučeni i iskustvom kolega iz NVO sektora iz prethodnog saziva koje ste ponizila na onakav način, što su mu oni i javno saopštili.

Zahvalnost dugujemo i onima koji su objavili reakciju gdina Kusovca, ali ne i naše, čime su njihovi čitaoci makar mogli u naznakama da saznaju šta sve smatramo spornim u radu Operativnog tima.

S poštovanjem,
Edin Koljenović
Koordinator programa GA

Podijeli na društvenim mrežama 

Posljednje novosti

Konkurs_vizual_novi
Oglas za prevodioca za ukrajinski - ruski jezik
IMG_6135
Crna Gora na putu ka EU: Ljudska prava od standarda do prakse
Dan Roma_vizual (2)
Položaj Roma i Egipćana u Crnoj Gori: vrijeme je za konkretna djela
Slika 2
Počinje forum Škole političkih studija: Crna Gora na putu ka EU: Ljudska prava od standarda do prakse
Reforma sudstva
Izvještaj Sudskog savjeta jasan indikator za neophodnost reformi

Pretraga