Unesite ključnu riječ

UPITNIK O KVALITETU VAZDUHA

UPITNIK O KVALITETU VAZDUHA

Dragi građani, U okviru projekta DigiDEM koji realizujemo zajedno sa partnerima širom Evrope, pokrenuli smo platformu preko koje možete odgovarati na pitanja vezana za kvalitet vazduha u našoj državi, ten a taj način uticati na mapiranje problema vezanih za ovo pitanje i kreiranje najboljih rješenja. Platformi sa upitnikom možete pristupiti putem ovog linka: https://crowdsourcing.ecas.org/sr/air-quality-podgorica

Podgorica Better Air

Krajnje je vrijeme da iskoristimo dostupnost tehnoloških rješenja da podstaknemo demokratski angažman i osnažimo građane da zajedno kreiraju politike sa donosiocima odluka. Crowdsourcing je jedan od mehanizama participativne demokratije, koji traži i analizira „mudrost gomile“ dajući građanima priliku da uče jedni od drugih, sarađuju i učestvuju u procesu donošenja odluka. Zajedno sa partnerima iz Evrope, […]