Unesite ključnu riječ

DRUGA FAZA PLATFORME DIGIDEM PROJEKTA

DRUGA FAZA PLATFORME DIGIDEM PROJEKTA

Dragi građani, U okviru projekta DigiDEM koji realizujemo zajedno sa partnerima širom Evrope, a u okviru platforme koju smo pokrenuli, ušli smo u drugu fazu prikupljanja podataka, a vezano za prijedloge rješenja za unapređenje kvaliteta vazduha u našoj državi, te na taj način uticati na mapiranje problema vezanih za ovo pitanje i kreiranje najboljih rješenja.

UPITNIK O KVALITETU VAZDUHA

UPITNIK O KVALITETU VAZDUHA

Dragi građani, U okviru projekta DigiDEM koji realizujemo zajedno sa partnerima širom Evrope, pokrenuli smo platformu preko koje možete odgovarati na pitanja vezana za kvalitet vazduha u našoj državi, ten a taj način uticati na mapiranje problema vezanih za ovo pitanje i kreiranje najboljih rješenja. Platformi sa upitnikom možete pristupiti putem ovog linka: https://crowdsourcing.ecas.org/sr/air-quality-podgorica

Vijest

Danas će se održati prvi događaj koji se organizuje u okviru projekta CODE EUROPE, a koji se održava u Lisabonu . Događaj će se održati u 10h i pozivamo sve zainteresovane da ga isprate putem sljedećeg linka: https://youtu.be/D9itrkZGP94

Podgorica Better Air

Krajnje je vrijeme da iskoristimo dostupnost tehnoloških rješenja da podstaknemo demokratski angažman i osnažimo građane da zajedno kreiraju politike sa donosiocima odluka. Crowdsourcing je jedan od mehanizama participativne demokratije, koji traži i analizira „mudrost gomile“ dajući građanima priliku da uče jedni od drugih, sarađuju i učestvuju u procesu donošenja odluka. Zajedno sa partnerima iz Evrope, […]