Enter your keyword

Građanska alijansa godinama obilježava Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma, s ciljem javnog prepoznavanja zabrinjavajućih društvenih trendova po pitanju govora mržnje, političke isključivosti i društvene diskriminacije, kao i (ne)sposobnosti državnih institucija da odgovore na ove pojavne oblike fašizma.

Nažalost, naše poruke se ne mogu na pravi način čuti u podijeljenom crnogorskom društvu, koje izbjegava suočavanje sa suštinom fašističkih obrazaca, svodeći težište javnih polemika na sterilne kvaziistorijske interpretacije prošlosti ili bombaške sukobe između tvrdo ukopanih nacionalnih i klerikalnih rovova. I dok svaki od blokova podijeljenog crnogorskog društva sebe prikazuje kao žrtvu fašističkih praksi i politika, istovremeno smještajući odgovornost isključivo na suprostavljene strane – u drugi plan se povlače glasovi koji ukazuju da se prisutnost fašističkih obrazaca ne poklapa sa političkim podjelama.

Istraživanja javnog mnjenja posljednjih godina ukazuju na porast govora mržnje i na slabljenje pozitivnih trendova po pitanju javne podrške anti-diskriminacionim politikama, dok državne institucije kontinuirano slabe u smislu koordinacije, efikasnosti i strateškog pristupa. S druge strane, političke i intelektualne elite se troše u beskrajnim sterilnim raspravama koje samo dodatno podstiču društvene podjele, čime se udaljavamo od neophodnog konsenzusa o borbi protiv fašističkih obrazaca i praksi.

Konsenzus o ovim pitanjima je jedna od rijetkih tema koja može ujediniti podijeljene društvene grupe i političke platforme. Zato predstavnici vlasti i političkih partija moraju najzad izvući glavu iz udobnosti vještog izbjegavanja rješavanja problema uzrokovanih različitim podjelama, pogledati stvarnosti u oči, te preuzeti svoj dio odgovornosti i aktivno, a ne samo deklarativno, učestvovati u podizanju svijesti o važnosti antifašističkih vrijednosti.

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv fašizma i antisemitizma, Građanska alijansa je pripremila video u kojem skrećemo pažnju na zabrinjavajući narativ po pitanju podjela, te pozivamo na odgovornost i djelovanje u cilju izgradnje kvalitetnijeg društva usmjerenog ka evropskim vrijednostima.