Enter your keyword

Ovim Memorandumom je regulisana međusobna saradnja na polju definisanja kanala komunikacije, obuka, zajedničkih projekata, načina podnošenja prijava i blagovremenog informisanja javnosti.

Cilj Memoranduma je bolja informisanost građana o aktivnostima značajnim za unapređenje instituta javnih izvršitelja. Stoga će ova dva udrženja redovno komunicirati, a saradnja će se ostvariti i kroz pisanje zajedničkih projekata, te apliciranja po pozivima, u vezi sa temama od zajedničkog interesa.

ga-komora javnih izvrsitelja cg-memorandum o saradnji