Enter your keyword

Gdin. Halil Duković, Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode, Gdin. Adrijan Vuksanović, predsjednik Odbora za evropske integracije, Gđa. Marta Šćepanović, predsjednica Zakonodavnog odbora i Gdin. Boris Raonić, programski direktor Nevladine fondacije „Građanska alijansa“ potpisali su juče Sporazum o saradnji između Odbora za ljudska prava i slobode, Zakonodavnog odbora, Odbora za evropske integracije i Nevladine fondacije „Građanska alijansa“.
Sporazum je potpisan u cilju unapređenja saradnje na principima transparentnosti, otvorenosti i međusobnog uvažavanja, promocije evropskih vrijednosti i aktivnosti koje se odnose na pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji, kao i kvalitetnije razmjene informacija koje se odnose na pristupne pregovore, posebno u dijelu poglavlja 23 i 24. Ova aktivnost je predviđena projektom „Zajedno za progres u pregovaračkim poglavljima 23 i 24“ koji se realizuje uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške i Balkanskog fonda za demokratiju Njemačkog Maršalovog fonda Sjedinjenih Američkih Država.