Enter your keyword

Građanska alijansa je u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama tražila od dva viša suda u Bijelom Polju i Podgorici da nam dostave informacije o broju donijetih pisanih naredbi za sprovođenje mjera tajnog nadzora u 2019. i 2020. godini. Kao odgovor smo dobili dva različita tumačenja – od Višeg suda u Podgorici dobili smo pozitivan odgovor, odnosno, potvrdu da će nam dostaviti tražene informacije, dok je Viši sud u Bijelom Polju dao negativan odgovor, odnosno, odbio je da nam dostavi informacije.Pozivamo Sudski savjet da utvrdi koji od dva predsjednika viših sudova nije znao zakonsku obavezu i da u skladu sa tim pokrene postupak sankcionisanja zbog različite prakse u vezi dostavljanja podataka u istoj pravnoj stvari.

Takođe, indikativno je da u slučaju Višeg suda u Podgorici od 164 naredbe donijete u 2019. i 2020. godini, građani nad kojima su se primjenjivale mjere tajnog nadzora ni u jednom slučaju do sada nijesu o tome obaviješteni, što je obaveza na osnovu clana 162, stav 1 ZKP-a.

Zbog toga i u ovom slučaju tražimo sankcionisanje svih odgovornih i striktno poštovanje zakona.

Uz ocjene u relevantnim izvještajima o političkoj zavisnosti i lošoj borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, na ovaj način se dodatno doprinosi gubljenu povjerenja u sudstvo i tužilaštvo od strane građana. Zato je neophodno procesuirati odgovorne i na njihove pozicije postaviti profesionalce.

Dopis Višeg suda u Podgorici

Dopis Višeg suda u Bijelom Polju