Unesite ključnu riječ

Danas se u svijetu obilježava Svjetski dan nevladinih organizacija. Ovaj datum usvojen je tokom održavanja IX Foruma organizacija civilnog društva Baltičkog mora od strane Savjeta baltičkih zemalja. Na ovaj dan želimo da ukažemo na važnu ulogu nevladinih organizacija u borbi za demokratiju, ljudska prava, te održivi razvoj.Kako se navodi u izvještaju Evropske komisije za Crnu Goru za 2020. godinu, nevladine organizacije u Crnoj Gori funkcionišu u atmosferi gdje pravno, institucionalno i finansijsko okruženje poboljšano i gdje je prepoznata njihova uloga u kreiranju, praćenju i promovisanju javnih politika. Međutim, u praksi se primjećuju dva ključna nedostatka: (1) Učestvovanje NVO-a u radnim grupama ostaje samo na formalnom nivou gdje ne postoji otvorenost za njihove preporuke, te često nijesu u mogućnosti da utiču na proces donošenja odluka. (2) Sve je restriktivniji pristup javnim informacijama jer sve je veći broj informacija na koje javne ustanove stavljaju oznaku tajnosti, što ograničava organizacije civilnog društva i građanima pristup ključnim političkim odlukama. Zato je preporuka Evropske komisije da se pravni okvir po ovom pitanju mora revidirati kako bi se osiguralo da NVO organizacije imaju pravi nadzor u ključnim oblastima politike. Zbog navedenog manjka transparentnosti državnih institucija, NVO organizacije funkcionišu u otežanim uslovima, posebno kada imamo u vidu da još uvijek nije dovoljno dobro razvijen sistem raspodjele sredstava. Jer, kako se navodi u izvještaju Evropske komisije – iako je angažovanjem eksternih procjenitelja cjelokupan proces finansiranja NVO postao transparentniji posljednjih godina, zabrinutost u vezi s procesom evaluacije i dalje postoji.

Sa preko 10 godina postojanja, i Građanska alijansa proslavlja ovaj dan. Kao i do sada, ostaćemo vjerni našoj misiji da kvalitetno i efikasno doprinosimo uspostavljanju građanskog i demokratskog društva, kroz jačanje kapaciteta i podršku građanskim inicijativama, zaštitu i promociju ljudskih prava i kontrolu rada državnih institucija. Takođe, trudićemo se da damo svoj doprinos da se položaj civilnog društva u Crnoj Gori popravi, uz primjenu preporuka Evropske komisije.

Svim nevladinim organizacijama želimo srećan ovaj dan i želimo da svojim djelovanjem nastave da doprinose pozitivnim promjenama u našem društvu.