Enter your keyword

Stoga Gradjanska alijansa (GA) Vas ovim putem poziva da inicirate izmjene i dopune Zakona o izboru odbornika i poslanika kao i Zakona o finansiranju politickih partija, kako bi se prije svega preventivno djelovalo i sprijecilo a zatim omogucilo i sankcionisanje svakog kršenja ova dva zakona. Po postojecem zakonodavnom okviru, Crna Gora ima nadleznu instituciju – Drzavnu izbornu komisiju koja je zaduzena da se stara o jedinstvenoj primjeni ovih zakona, ali je ogranicena u ovlašcenjima, što nam je formalno odgovorila.

Poziv

Odgovor Drzavne izborne komisije