Enter your keyword

Ako su tačni navodi o diskriminaciji romske djece u restoranu na Žabljaku, najoštrije osuđujemo ovakvo postupanje prema pripadnicima ovog manjinskog naroda, te smatramo da je odluka tužilastva da nema elemenata krivičnog djela neprihvatljiva.
Posebno zabrinjava činjenica da ovo nije prvi put da se iz tužilaštva ovakva i slična postupanja ocijene bez elemenata krivičnog djela za koja se goni po službenoj dužnosti. Pozivamo tužilaštvo da preispita svoju odluku, te još jednom preispita prijavu koja im je podnijeta vezano za ovaj slučaj. Dodatno pozivamo i sve druge nadležne institucije da se aktivno uključe u rasvjetljavanje i rješavanje navedenog slučaja i iznesu svoje ocjene.

Ne dešava se prvi put da se Romi i Egipćani u Crnoj Gori tretiraju na ovakav način, a cjelokupna atmosfera za manje brojne narode je veoma loša u takvom ambijentu. Zato navodi o ovim i sličnim slučajevima diskriminacije ne smiju ostati nerazjašnjeni i nadležni moraju postupiti maksimalno odgovorno i čuvati prinicipe tolerancije, mira i jednakosti.