Kontaktirajte nas!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

PRIMJER KRŠENJA ETIČKOG KODEKSA I ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA

tribina-ljeskopolje-13.05.2014

GA smatra da je nedopustivo ono što se poslednjih dana često može vidjeti a to je da na konvencijama kandidata za lokalne izbore podršku daju državni službenici čime direktno krše Etički kodeks i Zakon o državnim službenicima i namještenicima. Dodatno zabrinjava i predstavlja kršenje zakonskih propisa to što su državni službenici i namještenici i kandidati na listama za odbornike ali i članovi izbornih štabova.

Članovi 2, 5 i 10, Etičkog kodeksa državnih službenika i namještenika propisuju da je cilj tog akta očuvanje, afirmacija i unapređenje dostojanstva i ugleda državnih službenika i namještenika ali i jačanje povjerenja građana u rad državnih organa, službenik je dužan da poslove u državnom organu vrši na način da ne umanji svoj i ugled državnog organa, a van radnog vremena službenik se ne smije ponašati na način koji može imati negativan uticaj na ugled državnog organa dok je službenik dužan da čak ni načinom odijevanja na radu ne narušava lični i ugled državnog organa niti da izražava političku, vjersku ili drugu ličnu pripadnost koja bi mogla da dovede u sumnju njegovu nepristrasnost i neutralnost u vršenju poslova.

Foto: Tribina Lješkopolje 13.05.2014.

Bilo bi, u najmanju ruku, fer i korektno kada bi Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo šta, na tribini kandidata za gradonačelnika Podgorice, radi i koga predstavlja Veselin Vukčević, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova za oblast državne uprave?

Učešćem u izbornoj kampanji i svojim prisustvom na konvenciji kandidata za gradonačelnika Podgorice gdin Vukčević, osim Etičkog kodeksa, prekršio je i Zakon o državnim službenicima i namještenicima koji u članu 5 i 59 propisuje da državni službenici svoje poslove moraju izvršavati “politički neutralno i nepristrasno, u skladu sa javnim interesom”, i da su dužni da se uzdržavaju od “javnog ispoljavanja svojih političkih uvjerenja”. 

Svima je jasno da mnogi državni službenici krše ove propise te da je država u fazi demokratskog sazrijevanja u kojoj se teško navikavamo i na poštovanje zakonskih propisa a kamoli kodeksa. Ali je neprihvatljivo da upravo oni, kao što je slučaj sa gdinom Vukčevićem, koji treba da prate primjenu propisa i budu primjer kako se oni poštuju, zapravo su primjer kako se ti propisi krše.

Ovo je ujedno i najbolji dokaz da Crna Gora nema sluha za zahtijeve koji se tiču depolitizacije državne uprave a koji su više puta stizali sa različitih evropskih adresa.

Stoga, pozivamo Ministarstvo unutrašnjih poslova i Etički odbor za praćenje primjene Etičkog kodeksa državnih službenika i namještenika, da stanu na put i sankcionišu ovakve i slične zloupotrebe službenih položaja a zbog čega, između ostalog, čak 47 odsto građana Crne Gore nema povjerenja u izborni proces. 

GA apeluje i na državne službenike i namještenike da se suzdrže od javnih političkih deklarisanja čime umanjuju ugled institucija u kojima rade ali i doprinose još većem nepovjerenju građana u rad državnih organa.

S poštovanjem,

Sanja Rašović
Koordinatorka Programa dobrog upravljanja

Podijeli na društvenim mrežama 

Posljednje novosti

Konkurs_vizual_novi
Oglas za prevodioca za ukrajinski - ruski jezik
IMG_6135
Crna Gora na putu ka EU: Ljudska prava od standarda do prakse
Dan Roma_vizual (2)
Položaj Roma i Egipćana u Crnoj Gori: vrijeme je za konkretna djela
Slika 2
Počinje forum Škole političkih studija: Crna Gora na putu ka EU: Ljudska prava od standarda do prakse
Reforma sudstva
Izvještaj Sudskog savjeta jasan indikator za neophodnost reformi

Pretraga