Unesite ključnu riječ

Imajući u vidu okolnosti procesa utvrđivanje eventualnog konflikta interesa gdina Zlatka Vujovića, koje se odnose, prije svega, na neophodnost donošenja Odluke Komisije u što skorijem roku (zbog procesa imenovanja novih članova Savjeta Agencije i isteka roka prethodnim), a sa druge strane na neobično odugovlačenje od strane Komisije, koja o ovom slučaju nije uspjela da usvoji odluku po zahtjevu Administrativnog odbora već dva mjeseca, kao organizacija koja se prioritetno bavi odgovornošću u radu nadležnih institucija, postavljamo nekoliko pitanja:
Koji su razlozi ovakvog postupanja, te da li se možda radi o neadekvatnom radu Stručne službe koja po nekoliko puta članovima Komisije predlaže odluke koje se odbijaju većinom glasova kao neosnovane, nepotpune i pravno neutemeljene?

Ukoliko je istinita informacija koju smo dobili od stručne službe, da se prijedlozi odluka već nekoliko puta odbijaju od strane članova Komisije, interesuje nas šta su razlozi takvog postupanja, te da li je riječ o pritiscima unutar Komisije na rad Službe, koji nama nijesu poznati? Da li razloge možemo tražiti u bliskim odnosima gdina Vujovića sa Vama, o čemu govore naša saznanja iz Stručne službe i sami Memorandum o saradnji (www.konfliktinteresa.me/aktuelnosti/memorandum.htm)?

S obzirom na to da se već nekoliko puta zaredom odbijaju prijedlozi Stručne službe, koji u suštini sadrže isti prijedlog, da li će i u kom momentu Stručna služba odlučiti da sačini novu odluku koja će biti drugačijeg merituma, tj. da se članovima Komisije ponudi na glasanje odluka po kojoj g. Vujović jeste u konfliktu interesa?
Obavještavamo Vas da polako ulazite u zonu koja mora biti predmet interesovanja drugih organa, nadam se da ćete ipak ispoštovati zakonske, profesionalne, pa i moralne obaveze i da nećete dozvoliti da poslednjih mjesec dana rada Komsije bude zapamćeno po skandalu uzrokovanom podnošenjem inicijativa za istražne postupke više državnih organa.

U nadi da nećete dozvoliti dalju kompromitaciju ovakvim postupanjem, te da ćete u što skorijem roku predložiti Odluku članovima suprotnog merituma od prethodnih i ispitati da li postoji podrška od strane članova Komisije.

Srdačno Vas pozdravljam,

Boris Raonić
Predsjednik GA