Enter your keyword

Na konkursu je prijavljeno sedam priloga i aktivnosti koje su ispunile uslove konkursa.

Komisija u sastavu Branislav Radulović, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Mediteran i potpredsjednik Udruženja pravnika, Olivera Komar, profesorica na Fakultetu političkih nauka i Zoran Vujičić, koordinator programa vladavine prava u Građanskoj alijansi, donijela je odluku da nagradu za ovaj konkurs dobije gdin Mirko Bošković, istraživački novinar, zaposlen u RTCG. Gdin Bošković je konkurisao serijalom „Obećana zemlja”, emisije „Mehanizam”, koji je emitovan u period od 10. do 31. marta 2015.

Pobjednik konkursa biće nagrađen učešćem na Svjetskom Forumu Demokratije koji će se od 17. do 21. novembra održati u Strazburu u organizaciji Savjeta Evrope.

Čestitamo g. Boškoviću i pozivamo sve novinare u Crnoj Gori da ulože dodatni napor u promociji vladavine prava, kao ključnog izazova sa kojim se naše društvo trenutno susrijeće.

Jelena Vukoslavović
Menadžerka kancelarije GA