Enter your keyword

Cilj projekta je da se iz marginalizovane romske populacije fokusiramo na tri određene podgrupe:

1.Osobe koje služe kaznu u zatvoru ili alternativne sankcije
2. Mladi Romi koji su završili srednju školu
3. Romkinje

Projekat će se fokusirati na izgradnju vještina, ali će fokus biti i na javnim ustanovama i drugim poslodavcima da uspostave mjere pozitivne diskriminacije i iskoriste mehanizme stimulacije zapošljavanja ranjivih grupa.

Dugoročni cilj jeste da se doprinese borbi protiv visoke stope nezaposlenosti romske populacije, posebno bivših prestupnika/bivših zatvorenika, obrazovanih mladih ljudi i žena.

Projekat traje godinu dana.