Enter your keyword

Mediji i medijski radnici Dan slobode medija proslavljaju u sijenci pritisaka i napora vladajuće elite da ponovo uređuje medijski sadržaj na Javnom servisu, ali i utiče na rad Savjeta Agencije za elektronske medije. Na žalost mnogi akteri na javnoj sceni žele da se bave uredničkim poslom, čime se sloboda medija dodatno ograničava. Podsjećamo da se Crna Gora i dalje percipira kao djelimično slobodna zemlja kada je u pitanju sloboda medija, imajući na umu ovogodišnje 103. mjesto u Izvještaju Reportera bez granica.

O slobodi se ne može govoriti ukoliko se zna da u zemlji vlada nimalo pohvalan trend koji po tradiciji podrazumijeva da nijedan fizički napad na novinare nije bio kažnjen u prethodnoj godini.

I dalje smo stava da nema razloga za slavlje, kako zbog atmosfere nekažnjivosti napada na medije i novinare i inertnosti državnog aparata da se na pravi način pozabave bezbjednošću onih koji izvještavaju o javnom interesu, teškog ekonomskog položaja novinara/ki, ali i polarizacije medija.

Apelujemo na zaposlene u novinarskoj branši da istraju u borbi za pravo javnosti da zna, da i dalje budu čuvari demokratije a ne pojedinačnih interesa, bilo da se radi o urednicima ili vlasnicima medija. Pozivamo na jedinstvo kako bi se iznašlo rješenje da zajedno radimo na vraćanju novinarske profesije na visoku poziciju koja joj s pravom pripada, te zajedno uticali da jedina vodilja u radu budu zakoni i Etički kodeks novinara/ki Crne Gore.

Kristina Ćetković
Koordinatorka medijskog programa