Enter your keyword

NF Građanska alijansa, Zavod za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS) i Fakultet pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica (UDG), danas 4. maja 2018. godine, organizovali su posjetu ZIKS-u za studente UDG.Milan Radović, rukovodilac Centra za obuku kadrova ZIKS-a, sa saradnicima upoznao je studente sa načinom rada i strukturom ZIKS-a. Zatim su studenti obišli Kazneno popravni dom (KPD) u okviru kog su vidjeli disciplinsko odjeljenje, zatvoreni krug, Paviljon F, Odjeljenje za maloljetnike, radionički krug (bravarsku, stolarsku, rezbarsku radionicu i lakirnicu), Odjeljenje za žene i novi zatvor za maloljetnike. Studenti su razgovarali sa službenicima ZIKS-a o načinu života i rada u ZIKS-u i upoznali se sa statistikom o broju osuđenih lica i smještajnim kapacitetima.

Posjeta je realizovana u okviru projekta „Reforma izvršenja sistema krivičnih sankcija“, koji je podržan od strane Ambasade Kraljevine Holandije.

S poštovanjem,
Milan Radović, koordinator GA