Enter your keyword

U okviru projekta “Društvo za borbu protiv korupcije u Crnoj Gori”, održana je radionica za lokalne NVO i medije na temu “Borba protiv eko kriminala istraživanjem i javnim zagovaranjem”. Radionicu je vodio istraživački novinar i građanski i ekološki aktivista Vuk Vujisić koji je na realnim primjerima i kroz aktivno učešće prisutnih na efikasan način doprinio unapređenju njihovih kapaciteta kada je riječ o tehnikama istraživanja i na koji način da najbolje zagovaraju ideje borbe protiv eko kriminala.

Nakon uspješno održane radionice na kojoj je učestvovalo 20-ak, učesnika, utvrđeno je da je eko kriminal realna prijetnja koja zahtjeva pažnju i akciju. Na samoj radionici, koja je bila izuzetno interaktivna, prisutni su razgovarali o primjerima iz prakse i važnosti njihovog istraživanja.

Alati za istraživanje eko kriminala su ključni. Na radionici su učesnici učili o efikasnim metodama prikupljanja dokaza i analize kako bi zaustavili zloupotrebu prirodnih resursa.

Konstatovano je da javno zagovaranje predstavlja moćan alat za neophodne promjene u ovoj oblasti. Učesnici su diskutovali o tome kako NVO i mediji mogu zajedno raditi na podizanju svijesti građana i institucija, kao i na koji način mogu uticati uticati na promjene politika u ovoj oblasti.

Grupni rad je ključ uspjeha, te su se naši učesnici aktivno uključili u grupne vježbe, što će im pomoći da bolje sarađuju u budućim projektima.

Radionica je omogućila i odlično umrežavanje ljudi, pa je dogovoreno da kroz buduće aktivnosti nastavljamo svi zajedno raditi na stvaranju boljeg i pravednijeg društva, sa posebnom pažnjom na eko pitanja.