Kontaktirajte nas!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

Romi simbol diskriminacije, brak sa pripadnicima te zajednice neprihvatljiv za 54 odsto građana/ki

U Crnoj Gori je najprisutnija diskriminacija zbog političkih uvjerenja, na drugom mjestu je  kriterijum  seksualne   orijentacije – budući da  68,1%   građana vjeruje da taj faktor najčešće izaziva diskriminaciju, dok čak 64,3 odsto građana smatra da je uzrok diskriminacije nacionalna pripadnost.

Ovo su neki od ključnih rezultata istraživanja o obrascima diskriminacije prema manjinama u Crnoj Gori, koje je NVO Građanska alijansa realizovala u saradnji sa agencijom DAMAR, u sklopu projekta „Slavimo različitost. Njegujemo kulture“, koji je podržao Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava.

Svaki deseti ispitanik se nekada osjećao ugroženo zbog svog nacionalnog identiteta, a većina sa takvim iskustvom kao ključni problem navodi poteškoće pri dobijanju posla, posebno u javnom sektoru.

Svaki drugi građanin/ka vjeruje da se političke partije u svom programu nedovoljno bave manjinama,  dok 51,8 odsto građana/ki smatra da su pripadnici njihove nacionalne zajednice nedovoljno zastupljeni na mjestima odlučivanja na državnom nivou.

Čak više od 75 odsto ispitanika smatra da su Romi i Romkinje diskriminisani u Crnoj Gori, a njih 54 odsto ne bi bilo u braku sa partnerkom ili partnerom koji pripada romskoj zajednici.

Zabrinjavajuće je što su ispitanici pokazali prilično nizak stepen informisanosti o afirmativnim mjerama za pripadnike manjinskih nacionalnih zajednica, dok je poznavanje njihovih kultura i običaja dominantno vezano za lične kontakte, budući da i sami građani/ke smatraju da se u našem obrazovnom sistemu o tim temama nedovoljno uči.

Posebnu pažnju privlači i podatak da svaki treći ispitanik smatra da je većina incidenata kojima svjedočimo u poslednje dvije godine, dominantno motivisana nacionalnom netrpelljivošću.

Kao dodatne razloge incidenata u crnogorskom društvu građani/ke prepoznaju političke interese, manipulaciju, nezadovoljstvo ekonomskom situacijom, nedovoljnu edukaciju i korupciju.

Istraživanje je sprovedeno tokom godine u 19 crnogorskih opština, na uzorku od hiljadu građana, korišćenjem CAPI metode za prikupljanje podataka.

Jelena Ristović,

Građanska alijansa

Podijeli na društvenim mrežama 

Posljednje novosti

DSC08284
„Mrtvare“ - tragovima stradanja u Srebrenici
1720256686992300
Građanska alijansa: Vjera u pravdu glasnija od ćutanja države
Milan Radovic, Gradjanska alijansa
Suočavanje s prošlošću ne smije biti politička „igranka“ bez prestanka
IMG_8684
Crna Gora - država u kojoj vlada kultura policijskog zlostavljanja
Milena Vujović, Građanska alijansa
Ukrajinac kojem je odobrena privremena zaštita u našoj zemlji, dobio crnogorsku vozačku dozvolu

Pretraga