Kontaktirajte nas!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

SAOPŠTENJE POVODOM DANA ZAŠTITE LIČNIH PODATAKA

Dan zaštite podataka o ličnosti Crna Gora dočekuje sa institucijama koje nijesu u funkciji zaštite građana i njihovog prava na zaštitu podataka o ličnosti. Imamo priliku da svakodnevno gledamo kršenje prava na zaštitu podataka o ličnosti.
Već duže vrijeme Građanska alijansa (GA) ukazuje na određene nedostatke u radu Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama. Tako smo prilikom objavljivanja podataka o ličnom imenu i mjestu boravka lica koja se nalaze u samoizolacij od strane NKT-a, ukazali na nezakonitost ovakvog postupanja. U konkretnom slučaju Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama je donijela mišljenje u kojem navodi da ovakvo postupanje NKT-a nije u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Na osnovu naše inicijative, Ustavni sud donio je odluku da su povrijeđena prava građana, zbog čega smo tražili da odgovorni podnesu ostavke. Kako se to nije desilo, sada nadležne državne institucije moraju da individualizuju odgovornost, procesuiraju one koji su omogućili masovno kršenje ljudskih prava i smijene ih sa odgovornih pozicija.

Kao rezultat nezakonitog rada nadležnih institucija imamo odluku Osnovnog suda u Podgorici kojom je usvojen tužbeni zahtjev zbog povrede prava privatnosti i zaštite ličnih podataka. Zbog ovakvog postupanja nadležnih treba utvrditi individualnu odgovornost i sankcionisati sve one koji su nezakonitim postupanjima doveli do masovnog kršenja ljudskih prava.

Pored navedenog slučaja iz 2020. godine, Evropska komisija u svom izvještaju za 2021. godinu navodi i slučaj pokretanja istrage protiv bivšeg šefa Agencije za nacionalnu bezbjednost i nekoliko službenika Agencije zbog navodnog nezakonitog nadzora predstavnika bivših opozicionih partija, novinara i lidera Srpske pravoslavne crkve. U izvještaju Evropske komisije se navodi da Crna Gora mora nastaviti da radi na usklađivanju sa pravnom tekovinom Evropske unije.

Ovu priliku koristimo i da ukažemo da je u cilju bolje zaštite ličnih podataka građana neophodno sprovesti adekvatne edukacije rukovodilaca zbirki o ličnim podacima, a važno je i raditi na jačanju svijesti kod samih građana o značaju zaštite sopstvenih podataka.

Podijeli na društvenim mrežama 

Posljednje novosti

Kaludjerski laz
Na godišnjicu ratnog zločina Kaluđerski laz, Građanska alijansa formira Mrežu aktivista koji se bave ratnim zločinima počinjenim u Crnoj Gori
Konkurs_vizual_novi
Oglas za prevodioca za ukrajinski - ruski jezik
IMG_6135
Crna Gora na putu ka EU: Ljudska prava od standarda do prakse
Dan Roma_vizual (2)
Položaj Roma i Egipćana u Crnoj Gori: vrijeme je za konkretna djela
Slika 2
Počinje forum Škole političkih studija: Crna Gora na putu ka EU: Ljudska prava od standarda do prakse

Pretraga