Enter your keyword

NF “Građanska alijansa” objavljuje konkurs za najbolju novinarsku priču na temu promocije kulture, tradicije i jezika Roma i Egipćana.
Poziv je namijenjen svim novinarima i novinarkama koji rade u Crnoj Gori za priloge i tekstove objavljene u medijima registrovanim u Crnoj Gori.

Zainteresovani novinari i novinarke objavljene novinarske priloge i tekstove mogu dostaviti Građanskoj alijansi na email adresu office@gamn.org, sa naznakom “Za konkurs”. Novinarski prilozi i tekstovi treba da budu objavljeni u periodu od dana otvaranja konkursa do 21. februara 2022. godine do 15h.

Za najbolje novinarske priloge i tekstove o kulturi, tradiciji i običajima Roma, njihovim pravima, uspjesima pojedinaca iz ove zajednice kao pozitivnim primjerima, dobrim primjerima suživota sa pripadnicima drugih naroda u Crnoj Gori, te istraživački radovi u oblasti zapošljavanja, obrazovanja i liječenja predviđena je nagrada za tri najbolja teksta.

Fond za nagrade je podijeljen na sljedeći način:

• Nagrada za prvo mjesto: 700 eura
• Nagrada za drugo mjesto: 500 eura
• Nagrada za treće mjesto: 300 eura

Rok za podnošenje prijava je 21. februar 2022. godine do 15h, a Komisija će svoju odluku o najbolje rangiranim pričama objaviti do 4. marta 2022. godine.

Obrazac za prijavu na konkurs koji se dostavlja uz novinarsku priču možete preuzeti OVDJE.

Dodjela nagrada za najbolju novinarsku priču na temu promocije kulture i jezika Roma i Egipćana je aktivnost u okviru projekta „ Promocija kulture, tradicije i jezika Roma i Egipćana “ koji je finansijski podržan od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava.