Enter your keyword

Građanska alijansa pozdravlja odluku da ovogodišnju Nobelovu nagradu za mir dobiju novinari Maria Ressa i Dmitry Muratov za istraživačko novinarstvo, posebno imajući u vidu važnost slobode izražavanja za demokratiju i ljudska prava i činjenicu da je danas sloboda izražavanja veoma ugrožena.

Sloboda izražavanja kao nikada prije je u krizi u svijetu, a posebno u Crnoj Gori. Naša zemlja več u kontinuitetu ne napreduje u ovoj oblasti, što takođe pokazuju i izvještaji o napretku Crne Gore ka EU, te izvještaji relevantnih međunarodnih organizacija. Prema izvještajima Evropske Komisije za pristup Evropskoj Uniji, Crna Gora za pet godina nije napredovala u pogledu slobode medija, što predstavlja preduslov za razvoj demokratskog društva i pristup Crne Gore Evropskoj Uniji.

Nažalost, istraživačko novinarstvo u Crnoj Gori maltene ne postoji, dok mediji često finansijski nijesu u mogućnosti da angažuju novinare koji će se baviti isključivo ovom veoma važnom oblašću.

Sloboda izražavanja je u krizi u svijetu, a posebno kod nas. Veliki je broj zabilježenih napada, kako na lica koja su zaposlena u medijima, tako i na njihovu imovinu, što je veoma zabrinjavajuće. Brojni su napadi na novinare koji su ostali bez sudskog epiloga, pa ne čudi osjećaj straha i ugroženosti koji sami novinari osjećaju. Medijski prostor je izrazito polarizovan, što predstavlja jako loš ambijent za rad samih novinara.

Crna Gora mora što prije krenuti sa stvaranjem sigurnog ambijenta za rad medija, a posebno istraživačkih novinara i da odlučno istraži i pronađe sve napadače i nalogodavce svih napada koji su ostali neotkriveni. Ovim ćemo poslati jasnu poruku da Crna Gora ostaje na putu EU i da ulaže napore ka poštovanju slobode izražavanja, te uspostavljanju vladavine prava i jasne borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala.